Akalazya Nedir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Akalazya Nedir? Yemek borusu (özofagus) gırtlağı mideye bağlayan yutma borusudur. Akalazya, yemek borusunu etkileyen bir hastalıktır.

Akalazya Hastalığı

Yemek borusunun mide tarafında alt özofagussfinkteri adı verilen kasın oluşturduğu kapakçığın hareketlerinde meydana gelen hasar nedeniyle katı ve sıvı besinler mideye kolayca giremezler, bu nedenle yutulması zordur. Akalazya, yemek borusundaki besinleri yutan kasları kontrol eden sinir hücrelerinin hasar görmesi veya kaybından kaynaklanır. Akalaziden tamamen kurtulmanın bir yolu olmamasına rağmen, semptomları kontrol ederek yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

Akalazya Rahatsızlığına Ne Sebep Olur?

Akalazinin gelişiminde rol oynayan farklı faktörler vardır. Sayılabilecek faktörlerden ilki kalıtımdır. Ailesinde akalazya veya diğer mide sorunları olan kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığı diğerlerinden daha yüksektir. Ek olarak, otoimmün hastalıkları olan bireylerin akalaziden muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, özofagus alt sfinkterindeki sinirlerin bozulmasında etkili olan otoimmün hastalıkların, vücudun kendi dokularına zarar verebilmesidir. Özofagus kanseri ve bazı parazit kaynaklı hastalıklar da akalazinin ortaya çıkmasına veya şiddetlenmesine sebep olabilir. Hastalık gelişiminde rol oynadığı düşünülen bir diğer faktör viral hastalıklardır. Birçok görüş ana nedenin sinir hücresi hasarı olduğuna inanmasına rağmen, akalazyanın kesin nedeni henüz belirlenmemiştir. Bu konudaki bilimsel araştırmalar halen devam etmektedir.

Akalazya Semptomları

Akalazya, belirtilerin yavaş geliştiği bir hastalıktır. Hastalığın seyri sırasında şikayetler şu şekildedir: Katı ve sıvı yiyecekleri yutma güçlüğü, yiyeceklerin ağza dönmesi göğüs ağrısı veya göğüste yanma hissi, yemek yedikten sonra öksürük, Kilo kaybı..

Akalazya Nasıl Teşhis Edilir?

Bir sağlık kuruluşuna giden hastaların kusma, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü, yemek borusunda yiyecek birikmesi ve kilo kaybı şikayetleri üzerine hekimler başvuranların akalazya ve diğer sindirim hastalıklarına sahip olduğundan şüphelenebilirler. Hastalığın tanı, tedavi ve takip aşamaları hastanenin gastroenteroloji bölümü tarafından yürütülür. Akalazya olasılığını arttıran bu bulgular, hastaların aynı anda katı ve sıvı yiyecekleri yutmakta güçlük çekmesi ve zamanla kötüleşen sorunları içerir. Özofagusmano metrisi, akalaziyi teşhis etmek için kullanılabilen bir tanı yöntemidir. Bu işlem sırasında yemek borusuna özel bir tüp yerleştirilir ve alt yemek borusu sfinkterinin harekitleri incelenir. Bu şekilde sfinkterin normal çalışıp çalışmadığını belirlemek kolaydır. Yemek borusunu incelemek ve olası hastalıkları araştırmak için X-ışınları veya diğer tıbbi görüntüleme testleri tercih edilebilir. Özofagusmano metrisine ek olarak diğer bir tanı yöntemi de endoskopi olup, tıpta özellikle gastroenterolojide sıklıkla kullanılmaktadır. Endoskopide, sindirim sistemine bir ucunda ışık ve kamera bulunan, ağız boşluğundan yerleştirilen test tüpü sayesinde tüm sindirim kanalı görülebilir ve hastalığın teşhisi yapılabilir.

Akalazya’nın tedavi yöntemi, hastalığın evresine ve semptomların şiddetine göre değişir.

Akalazya İlaç Tedavisi:

Hafif semptomları olan ve hastalığın erken bir aşamasında olan hastalar için uygundur. Özofagus basıncını düşürmek için yemeklerden önce kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin) veya nitrat (izosorbitdinitrat) alınarak tedavi uygulanır. Birçok hastanın iyileşmesine yardımcı olan ilaçların uzun süreli kullanımında bazı yan etkiler görülebilir.

Botulinum Toksin Tedavisi:

Alt yemek borusu sfinkterine enjekte edilen botulinum ile kasılamayan kaslar gevşetilir. Bu prosedürün etkisi (gastroskopi sırasında da yapılabilir) 6-12 ay sürer. Bu nedenle semptomlar tekrarlarsa bu işlem 1 yıllık aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Balon Tedavisi:

Balon genişletme adı verilen bir yöntemde yemek borusu alt bölgesine 30-40 mm çapında bir genişletme balonu yerleştirilerek şişirilir. Yemek borusu ile mide arasında sorunsuz bir geçiş sağlamak için tasarlanan balon dilatasyon yöntemlerinin başarı oranı% 70-80’dir. Yaygın olarak kullanılan bu yöntemde hastalar aynı gün taburcu edilmektedir. Bazı hastalarda bu işlem iki kez uygulanabilir. Bu yöntemle düzelme sağlanamazsa cerrahi tedavi kullanılır.

Cerrahi Tedavi:

İlaçlara, botulinum toksinine ve balon tedavisine yanıt vermeyen hastalar cerrahi müdahale gerektirebilir. Akalaziyi tedavi etmek için kullanılan “HellerMiyotomi” adı verilen cerrahi bir yöntemde alt yemek borusu kasının bir kısmı çıkarılır ve beslenme kanalı açılır. Açık veya kapalı miyotomiden sonra hastaların% 90’ı ilk yılın sonunda,% 85’i beşinci yılın sonunda tüm akalazya semptomlarından kurtulmaktadır. Ancak bu yöntem reflüye neden olabileceği için hastanın devamlı ilaç kullanmak zorunda kalabilir.

Yorum yapın