Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavileri .. Akciğer kanseri, daha az yaygın hale gelmesine rağmen, hastalık hala yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Avrupa’da akciğer kanseri, erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Birincisi ise, prostat kanseridir. Kadınlarda akciğer kanseri daha az görülür. Kadınlar akciğer kanseri tanısı almış hastaların 1 / 3’ünden daha azını oluşturur. Birçok açıdan, bu fark sigara içme ile ilişkilidir, istatistiklere göre sigara içen erkek sayısı kansere daha çabuk yakalanmaktadır.

Kanser olarak, akciğer kanseri ilk önce bronşlarda görülür veya pulmoner doku hücrelerinin kendisi malign hücrelere dönüşür. Akciğer kanseri iki ana tipte sınıflandırılır. Bunlar; küçük hücreli akciğer kanseri ( MRL ) veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri ( KHDAK ). Yaklaşık % 85’i küçük hücreli dışı akciğer kanseridir ve % 15’i küçük hücrelidir. Her iki tip akciğer kanseri için spesifik tedavi rejimleri vardır.

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri

Akciğer kanseri oluşumunu etkileyen en iyi bilinen ve araştırılan faktör sigaradır. Bu nedenle akciğer kanseri tanısı konan hasta grubundan % 90’nı sigara içiyor. Ayrıca, “pasif sigara içenler” (tütün dumanını soluyan insanlar) da hastalık riskini arttırmaktadır. Çevremizde risk faktörleri bulunabilir.

Örneğin; çevremizdeki bazı kimya endüstrileri, inşaat malzemeleri, nikel, radon, asbest vb…

Akciğer Kanseri Belirtileri

Ne yazık ki, ilk aşamada akciğer kanseri görünmüyor. Belirtiler genellikle daha sonra ortaya çıkıyor. Fakat, genellikle akciğer kanserinin tipik semptomları şunlardır; öksürük, kan, tükürme, nefes darlığı, tekrarlayan pnömoni, genel semptomlar (iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ateş ve kilo kaybı). Bazen hastalık sadece boyundaki genişlemiş lenf bezleri ile belirlenir. Bu durumda, akciğer kanseri zaten lenf bezlerine yayılmıştır.

Akciğer Kanseri Teşhisi

Akciğer kanserinden şüpheleniliyorsa, zaman içerisinde bir uzmana danışmak ve akciğerlerin röntgen muayenesinden geçmek önemlidir. Hasta uzun bir öksürükten endişe duyuyorsa, balgamın kanser hücrelerinin varlığı açısından analiz edilmesi ve incelenmesi de mümkündür. Ancak, bu yöntem en güvenilir değildir. Teşhisi doğrulamak için, ince veya kalın bir iğne ile bir biyopsi yapılır. Ağız ve trakea içinden akciğerlere bir endoskop getirilir ve inceleme için bir doku parçası alınır.

Muayene verilerinin tanıyı kesin olarak belirlemediği durumlarda, akciğerlerdeki oluşumundan ince bir iğne ile perkütan bir biyopsi alınır. Akciğerdeki lezyonun konumuna bağlı olarak, doktorlar transdermal biyopsinin mümkün olup olmadığını belirler. Bir ultrason veya BT taramasının gözetimi altında bir biyopsi yapılır. İşlem hasta için oldukça nahoş olabilir. Genellikle, hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Alınan biyomalzemeler inceleme için dokuda kanser hücrelerinin varlığının tespit edildiği histolojik bir laboratuara gönderilir.

Hasta için doğru tedaviyi seçmek, kanser hücrelerinin türünün tam olarak belirlenmesi gerekir. Kanser prevalansı genellikle BT (bilgisayarlı tomografi) kullanılarak belirlenir. Çalışma, hastalığın mediastenin lenf bezlerine, akciğerlerin arasına veya akciğerlerin diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı hakkında bir fikir vermektedir.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Tüm akciğer kanseri tedavileri için en farklı yöntemler kullanılır. Bunlar; cerrahi, radyasyon terapisi, kemoterapi ya da diğer ilaçlardır. Tedavi seçimi hücre tipi kanserden, hastalığın prevalansından, hastanın yaşından, cinsiyetinden ve tedaviden önceki hastalığın genel semptomlarının varlığından, örneğin; kilo kaybından etkilenir.

Cerrahi, karmaşık bir tedavidir ve bazı şartlar altında mümkündür. Bu şartlar; hasta normal bir genel durumdadır. Hücre kanseri doğru bir şekilde belirlenir ve küçük hücreli dışı kanser, yaygın değildir, lokalizedir.

Genellikle, küçük hücreli akciğer kanseri ameliyatı nadir durumlarda gösterilir. Çoğu zaman, küçük hücreli akciğer kanseri kemoterapi ile tedavi edilir. Her iki kanser türü de kombine kemo ve radyasyon terapisi (sitostatik ve radyasyon) ile etkili bir şekilde tedavi edilir. Bu tür bir tedavi hastalığın gelişimini durdurabilir ve aynı zamanda hastanın ömrünü uzatabilir, kalitesini artırabilir.

Google Aramaları: akciğer kanseri belirtiler, akciğer kanseri ne kadar yaşar, akciğer kanseri tedavisi, akciğer kanseri evreleri, akciğer kanserinin ilk belirtileri, akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi, akciğer kanseri ölüm süresi, akciğer kanseri hasta yorumları

Yorum yapın