Anket Tasarimi Ve Analizleri Eğitimi Nedir?

Anket çalışması çeşitli verilerin toplanmasıyla oluşturulan bir sistemdir. Bu verilerin toplanmasında insanlara sorular sorulmakta onların yaklaşımları ve davranışlarını tanımlamak daha sonrasında karşılaştırmak ve açıklamak için çeşitli veriler işlenmektedir. İnsanlara sorular sorularak birçok bilgiye kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Yapılan araştırmalarda çoğunlukla sistematik gözlemle ulaşılamayacak sonuçlara soru cevap ile ulaşıldığı saptanmıştır.

Anket tasarımı yapılırken elde etmek istenilen veriler soru-cevap yöntemiyle toplandığından dolayı sorular en yüksek cevap oranına ulaşacak tarzda hazırlanmalıdır. Anket tasarımı ve analizleri eğitimi ile bu soruları hazırlamak daha da kolaylaştırılmaktadır.

Bu tespit edici özel sorular birçok tarzda hazırlanabilmektedir. Sorular cevap verilebilecek nitelikte olmalıdır. Bunun için sorular hazırlanırken birçok unsur göz önüne alınmalıdır.

Sorularda karmaşık ucu açık ifadeler kullanılmamalıdır ayrıntılara yer verilmemelidir soru ve cevap arasında uyum olmalıdır. Bütün bu unsurlar göz önüne alındığında kusursuz bir anket tasarımına ulaşabilirsiniz. Yapılan anket sonucunda toplanan veriler deneyimli elemanlar tarafından bilgisayar ortamına aktarılmaktadır.

Bu işlem sırasında hatalı anketler ayıklanarak temiz bilgi girdi çıktısı sağlanmış olur.

Anket verilerinin analizinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Betimsel istatistikler en çok kullanılan ve ileri tekniklerin temeli olan bir analiz çeşididir. Regresyon ve korelasyonlar ise daha çok değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan analiz çeşididir. Karşılaştırma anketleri için kullanılır.

İkisinin arasında kesin olarak bir fark yoktur. Aralarındaki değişimi saptamak için T testi ve ANOVA biçimleri kullanılmaktadır.

Yorum yapın