Anne ve Çocuk İlişkisi Nedir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Annenin çocuk üzerindeki etkileri tartışılmaz. Çocuğun bütün yaşamını etkileyecek yapı taşlarını çoğunlukla anne koyar yerli yerine.

Annenin Biyolojik ve Psikolojik Sağlığı

Öncelikle annenin çocuğuna yetmesi ve yetişebilmesi için ruhen ve bedenen sağlıklı olması önemlidir.

Net bir dille ifade etmek gerekirse mutsuz ve huzursuz annelerin çocukları normal gelişimlerini ters yönlerde tamamlayabilirler.

Anne ve Çocuk Arasındaki Sevgi Bağı

Anne ve çocuk arasında çok kuvvetli bağlar vardır ki bu bağları kurmadan sağlam ilişkiler kurulamaz.

Büyük ölçülerde ihmal edilen çocuklar anneleriyle sağlıklı sevgi bağını kuramaz ve kurulamayan bu bağ tutum ve davranışlara çoğunlukla yansır.

Sağlıklı Bir Yaşam Alanı

Çocuğun yaşam alanı çok önemlidir. Anne ve baba ilişkisi, diğer aile bireylerinin birbirleriyle ilişkileri çocuğun davranış ve tutumlarını etkiler.

Yukarıda söz ettiğimiz değerler sağlıklı anne çocuk ilişkisi için şarttır. Gelelim annelerin çocuklarını eğitmeye çalışırken sergiledikleri tutum ve davranışlara. Bu davranışlar çoğunlukla kulaktan dolma bilgilerle doludur. Çocuklar ebeveynlerinin aynasıdır. Biz anneleri zaman zaman gruplara ayırırız; Otoriter anne, özgür anne, ilgisiz anne gibi.

Bugüne kadar görülmüştür ki mutlu ve hayata pozitif bakan anneler aynı paralelde çocuklar yetiştirir.

Otoriter Anne

Çocuğuna kurallarla dolu daracık bir hayat kurduğunun farkında olmayan anne tipidir diye özetlenebilir.

Kendisi bir komutan edasıyla kurallar koyup emirler verirken çocuğun ne kadar mutsuz olduğunu fark etmez çoğu zaman ve bu pek de sağlıklı olmayan aile eğitimi sonrası toplumda kendini ifade edemeyen ya da kuralları tamamen reddeden bir birey görürüz.

Özgür Anne

Çocuğuna kocaman mutlu bir hayat sunduğunu düşünen özgür anne belki de uzun zaman sonra fark eder yanlışını. Ev ortamında her istediği yapılan, kuralların pek de olmadığı yaşam alanı çocuk için mutlaka caziptir. Fakat sosyal çevre çocuğa o kadar da cömert davranmayacaktır. Aile dışında sosyal bir çevreyle tanışan çocuk kurallara adapte olamamakla birlikte uyum sorunu yaşayacaktır.

İlgisiz Anne

İlgisiz anne diye tabir ettiğimiz anneler genelde çocuğun, kendi hak ve özgürlüklerini elinden aldığını düşünür bilinçaltında. Bu hakları geri almak için çabalayan anne çocuğunu çoğunlukla ihmal eder. Çocuk benim hayatımı elimden alıyor diye bir korkuya kapılır içten içe ve kendi ihtiyaçlarına öncelik tanır. Objektif olarak bakıldığında hiç bir canlı dünyaya gelmek için talepte bulunamaz değil mi?

Yorum yapın