Antik Eski Mısır ve Ölüler Kitabı

Antik Eski Mısır ve Ölüler Kitabı .. Gizem konusunda oldukça fazla unsura sahip olan tarihin en eski uygarlıklarından biri olan Antik Mısır medeniyetinde gizemini hala koruyan şeylerden birisi de Ölüler Kitabı olarak bilinen ölüm ötesi yaşamda ölen kişiye yardımcı olduğu düşünen ve ölmekte olan kişinin huzurunda okunan bir kitaptır. Antik Mısır döneminden kalan figürlerde Ölüler Kitabı ile ilgili çizimlerin de yer aldığı tahmin edilmektedir.

Antik Mısır halkının kullandığı bu kitapta ölümden sonraki yaşamda gerekli olabilecek şeylere ışık tutan bazı yönlendirmelerin yer aldığı söylenmektedir. Bunun yanı sıra bir diğer adıyla Işığa Çıkarma Kitabı olarak bilinen kitabın sanılanların tüm aksine ölen insanları diriltmek için değil, ölen kişinin ölüm ötesindeki yaşamına ışık tutmak için hazırlandığı bilinmektedir.

Ayrıca ölen kişilerin hayatını düzenlemek ve ölümden sonraki yaşamına ışık tutmak için hazırlanmış bu kitabı ölümden sonraki yaşamda cennet olarak adlandırılabilecek sazlık tarlalarına ulaşmak isteyen her Mısırlı 18. Hanedanlıktan itibaren kaynak olarak kullanmaya başlamıştır.

Bunlara ek olarak ise 125. Tılsım olarak bilinen kısım Antik Mısır Ölüler Kitabının en bilinen kısmıdır. Bu tılsımı özetleyecek olursak, ölmüş olan kişinin Osiris ve 42 yargıcı tarafından yargılanacağı bilgisi yer almaktadır. Ayrıca ölü kişinin kalbi ile iyilik oranı tartılır ve kararı tanrı Osiris’in verdiği inanılır. Ardından ise tanrıça Ma’nın taşımış olduğu doğruluk tüyü ile karşılaştırma yapılır ve tüyün ağır gelmesi durumu ise ölen kişinin günahlarının ağır geldiğini göstermektedir. Bu durumda Antik Mısırlılar tarafından Ammut olarak adlandırılan varlığın kişiyi yediği belirtilmektedir.

Tüyün hafif gelmesi ise kişinin iyiliklerinin yani sevaplarının daha ağır geldiğini gösterir ve bu durumda ölen kişinin İsis ile birlikte cennete gittiğine inanılmaktadır.

Yorum yapın