Aşina Olunmayan Bir Terim: Suç Oranı

Her ülkede, her şehirde, hatta her mahallede yaşanan ve o ülkenin/eyaletin kanunlarına bağlı olarak suç kabul edilebilecek eylemlerin yoğunluğuna göre değerlendirilen bir suç oranı vardır. Bu suç oranı, kaba bir dille o bölgenin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir.

Bu suç oranının bağlı olduğu faktörler oldukça fazladır. Suç oranını etkileyen başlıca beş faktör bulunmaktadır.

Yaş Faktörü

Yapılan araştırmalara göre, bireyin yaşı ile suç oranı arasında ters bir korelasyon bulunmaktadır. Bu demektir ki birey ne kadar genç ise suç işleme ihtimali bir o kadar fazladır. Yaşın düşük olmasının verdiği sorumluluk açığı, yanlış yetiştirilen bireylere suç yönünde etki etmektedir. Dolayısıyla ne kadar genç nüfusu olursa, suç oranında o yönde bir artış olacağı beklenebilir.

Ekonomi

Bilindiği üzere ebeveyn gözetimi altında olan bir çocuğun suç işleme ihtimali, gözetim altında olmayan çocuğun suç işleme ihtimalinden mantıken azdır. Yüksek işsizlik oranı, ebeveynlerin daha fazla evde kalmasını sağlayarak suç faktörünü yatıştırmaktadır.

Aynı zamanda ebeveynlerin evde kalması, sahip olduğu varlıkları da korumalarını sağlamaktadır ki bu da hırsızlığı önleyerek suç oranına etki etmektedir. Harcayacak daha az miktarda para olduğundan, daha az varlık olacaktır ve kötü ekonomi dolayısıyla suç oranına olumlu yönde etki edecektir.

Silahlanma Kolaylığı

Piyasadaki silahlara gerek bütçe gerekse yasalar yoluyla erişim ne kadar kolay olursa, ortalıkta daha çok silahlı birey olacağından suç işlenme ihtimali daha da artacaktır. Suç işlenme ihtimalinin artması, bir diğer deyişle suç işlemenin ne kadar kolay olması, dolayısıyla suç oranlarına doğrudan etki edebilecektir.

Güç Kullanımı

Güç kullanımından kasıt o ülkedeki/alandaki polislerin suçlara karşı ne kadar sert bir politika izlediğidir. Bu izlenen politikanın sertliği ne kadar fazla ve caydırıcı olursa, o bölgedeki suçlular için bir olumsuz teşvik teşkil edecektir. Bu, dolayısıyla, suç oranına direkt olarak etki edecektir.

Madde Bağımlılığı

Özellikle gençler arasında görülen madde bağımlılığı, esrar, kokain, LSD gibi uyuşturucu maddelerine olan bağımlılığı açıklar. Madde bağımlısı olarak kabul edilen genç, aynı zamanda o maddenin alışverişini yaptığı uyuşturucu taciri ile de kontak halindedir ve bu piyasaya katkı sağlamaktadır.

Uyuşturucu piyasasının büyümesi, uyuşturucuyu kullanan kişi sayısı arttığından ve bu kişilerin bilincine bir etki söz konusu olduğundan, suç oranına doğrudan etki etmektedir.

Özet ile çocuk popülasyonu, ekonomik durum, ilgili bölgedeki silahlanmanın kolaylığı, kolluk kuvvetlerinin uyguladığı güç politikası ve genç nüfusta baş gösteren madde bağımlılığı suç oranına etki eden başlıca faktörler arasındadır.

Yorum yapın