Askerlik Eğitimi Nedir?

Tüm ülkelerde farklı yasa ve şekillere tabi askerlik hizmetleri mevcuttur. Ülkelerin erkek vatandaşları için düzenlenen bu hizmet kusursuz ve muaf olanlar haricindeki tüm kişiler için geçerlidir. Ülkelere göre süreleri ve içeriği değişebilen askerlik hizmeti bazı ülkelerde zorunlu değildir. Bu ülkelerin başlıcaları Fransa İngiltere ve Almanya’dır. Türkiye’de halen erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik vardır. Askerlik süreleri belirli aralıklarla düzenlenmektedir. Şu an da uzun dönem askerlik 12 ay kısa dönem de 6 Ay’dır.

Askerlik eğitimi hayatı boyunca asker olarak görevli olacak kişilerin eğitimi okul yıllarında başlar. Yani asıl mesleği askerlik olan kişiler lise eğitimlerine askeri liselerde başlarlar. Askeri liselere giriş için yasalarca düzenlenen belirli şartlar vardır. Bu şartları taşıyan düzenlenen mülakatları ve sınavları geçen adaylar lise eğitimlerine başlar. Bu eğitimin kapsamında hem genel lise eğitimi hem de askeri eğitim mevcuttur. Askeri eğitimin temel ilkesi disiplindir. Asker kişi hayatı boyunca düzenli yaşar. Uyku saatleri günlük programları yeme düzenleri ve spor saatleri profesyonel şekilde güne yayılır. Her gün aynı düzen içerisinde disiplinli bir şekilde yaşamlarına devam ederler. Asker kişiler bu meslekten emekli olur ve emeklilik maaşı alırlar. Hayatları boyunca asker olanlar seferberlik durumunda ve savaş halinde görev alacak ilk kişilerdir. Rütbe ve dereceleri eğitim ve terfileri yaşa ve başarıya göre şekil alır.

Profesyonel anlamdaki askerlik eğitiminin okul yıllarında başladığına değindik. Bir de vatani hizmetini gerçekleştirmek için askerlik hizmetinde bulunanların aldığı askerlik eğitimi vardır. Uzun ve kısa dönem askerlerde eğitim süreleri farklılık gösterir. Uzun dönemde asıl görev yerlerine yerleştirilene kadar askerler eğitimdedir. Kısa dönem askerlikte ise ilk on gün eğitim süresidir.

Temel askerlik eğitimi günlük içtima ve talim süreleri spor ve silah eğitimi ile sağlanır. Askerlik eğitiminin temeli savunma ve mücadeledir. Asker adayları fiziki özelliklerine göre komando olarak da seçilmiş ve komando eğitimine alınmış olabilirler. Komandolar savaş ve savunma durumlarında görev alacak askeri eğitimi yüksek kişilerdir.

Yorum yapın