Atık Pil Nedir?

Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş olan pillere, “Atık Pil” denir. Atık hale gelmiş pillerin onarılarak tekrar kullanımı mümkün değildir. Hayatı kolaylaştıran her türlü teknolojik üründe görülen pillerin bilinçsiz kullanımı ve atıklarının gereğince kontrol edilememesinden dolayı çevrede önemli zararlar oluşmaktadır. İnsanların bu konuda bilinçlendirilmesi atık pil toplamanın yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin(cıva gibi) zamanla toprağa, suya karışmasıyla hem doğaya hem de canlılara büyük zararlar vermektedir. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve özellikle pillerin içindeki ekonomik değere sahip metallerin geri kazandırılmasının mümkün olması, atık pillerin ayrı olarak toplanmasının nedenini açıklıyor.

Son yıllarda artan pil kullanımı, canlıların sağlığı ve doğa için çevre için potansiyel bir tehlike oluşturmakta. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüştürülmesi gerekiyor. Ayrıca pillerdeki canlı ve çevre için tehlike yaratabilecek metallerin azaltılması da gerekiyor. Atık piller emniyetli bir şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve yok edilmelidir.

Evlerde, işyerlerin de, ulaşımda neredeyse her yerde kullanılan birçok alet pil ile çalışmaktadır. Atık piller, kağıt, metal ve cam gibi atıklara göre daha tehlikelidir. Hacminin küçük olmasına bakmaksızın bir AA pil 3 metreküp alanı kirletmektedir. Yani saydığım diğer atıklara göre binlerce kat daha fazla zarar vermektedir. Atık piller ayrı bir yerde toplanmalı veya bir ‘atık pil toplama kutusu’ oluşturulmalıdır. Atık piller bu kutuda saklanmalı ve yetkililere teslim edilmelidir.

Atık Pilleri Ne Yapmalıyız ?

  • Atık piller kesinlikle evdeki çöple karıştırılmamalı, çöpe atılmamalıdır
  • Atık piller ayrı olarak biriktirilerek ‘Atık Pil Toplama Kutuları’na atılmalıdır.
  • Atık piller çöpe atıldığı zaman, pilin dışındaki kap zamanla delinerek içindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa karışacağından dikkatli olunmalıdır.

Toplanan Atık Pillere Neler Yapılıyor?

Toplanan ve toplatılan atık piller geri dönüşüm işlemlerinden önce, hareketli bant sistemleriyle şarj edilebilen ve edilemeyen olarak türlerine ayrılır. Şarj edilebilen piller, ihracat izni almış firmalar vasıtasıyla geri dönüşüm için yurtdışına gönderilir. Diğer atık piller ise özel olarak kapalı, sızdırmaz ve su geçirmez özellikli nemden ve meteorolojik şartlardan korunmuş depolama alanlarına gömülmektedir. İleride atık piller yükse miktarlara ulaştığında bunların Türkiye’de geri dönüşümü mümkün olabilecektir.

Yorum yapın