Atom Teorisi Tarihi

Atom teorisi, atomların ve maddenin doğasının bilimsel bir tanımlamasıdır . Fizik, kimya ve matematik öğelerini birleştirir. Modern teoriye göre madde, atomlar denen küçük parçacıklardan oluşur ve bunlar da atom altı parçacıklardan oluşur . Belirli bir elementin atomları pek çok bakımdan aynıdır ve diğer elementlerin atomlarından farklıdır. Atomlar moleküller ve bileşikler oluşturmak için diğer atomlarla sabit oranlarda birleşirler .

Teori atomizmin felsefesinden modern kuantum mekaniğine kadar zamanla gelişti. İşte atom teorisinin kısa bir tarihi.

Atom ve Atomizm

Teori, antik Hindistan’da ve Yunanistan’da felsefi bir kavram olarak ortaya çıkmıştı. Atomizm’e göre, madde ayrı parçacıklardan oluşuyordu. M.Ö. 5. yüzyılda Demokritus atomun parçalanamayan ve bölünmez olduğunu öne sürmüştür.

Dalton Atom Teorisi

18. yüzyılın sonuna kadar bilim alanının , atomların varlığından somut kanıt sağlaması gerekiyordu.Antoine Lavoisier, bir reaksiyonun kütlesinin reaktanların kütlesi ile aynı olduğunu belirten 1789’da kitlenin korunması yasasını formüle etti. Joseph Louis Proust, bir bileşiğin içindeki elementlerin kitlelerinin her zaman aynı oranda bulunduğu 1799’da bulduğu yasayı önerdi.Bu kuramlar atomlara referans vermedi, ancak John Dalton, bileşimdeki elementlerin kütlelerinin oranının küçük tam sayılar olduğunu belirten çoklu oran yasasını geliştirdi.

Dalton’un çoklu oran yasası deneysel verilere dayanıyordu. Her kimyasal öğenin, herhangi bir kimyasal yolla yok edilemeyen tek bir tür atomdan oluşma teorisini önerdi. 1811’de Amedeo Avogadro, eşit sıcaklıkta eşit hacimde gazlar öneren Dalton teorisiyle ilgili bir sorunu düzeltti.Avogadro’nun yasası elementin atomik kütlelerini doğru bir şekilde tahmin etmeyi mümkün kıldı ve atomlar ve moleküller arasında bir ayrım olduğunu açıkça ortaya koydu. Atom teorisine bir başka önemli katkı 1827 yılında botanikçi Robert Brown tarafından yapıldı ve suda yüzen toz parçacıklarının rastgele bilinçsiz hareket ettiklerini fark ettiler.1905’te Albert Einstein, Brown hareketi su moleküllerinin hareketi nedeniyle yapıldığını öne sürdü. 1908’de Jean Perrin tarafından model ve geçerliliği atom teorisi ve parçacık teorisini destekledi.

Erik Puding Model ve Rutherford Modeli

Bu noktaya kadar, atomların en küçük madde birimi olduğuna inanılıyordu. 1897’de JJ Thomson elektronu keşfetti. Atomların bölünebileceğine inanıyordu. Elektron negatif bir yük taşıdığından, elektronun elektriksel olarak nötr bir atom üretmek için bir pozitif yük topluluğuna gömüldüğünü düşünen Erik Puding modelini önerdi. Thomson’un öğrencilerinden biri olan Ernest Rutherford, erik puding modelini 1909’da reddetti. Rutherford, bir atomun pozitif yükünü bulmuş ve kütlenin çoğunun bir atomun merkezine ya da çekirdeğine geldiğini tespit etmiştir. O, elektronların küçük, pozitif yüklü bir çekirdeği çevirdikleri bir gezegen modelini tarif etti.

Bohr Atomun Modeli

Rutherford doğru yolda ilerledi, ancak modeli atomların emisyon ve absorpsiyon spektrumlarını ve elektronların çekirdeğe neden çarptığını açıklayamadı. 1913’te Niels Bohr, elektronun çekirdeği belli mesafelerde çektiğini savunan Bohr modelini önerdi.Onun modeline göre, elektron çekirdeğe sarmal olamazdı, fakat enerji seviyeleri arasında kuantum sıçramaları yapabilirdi.

Kuantum Atom Teorisi

Bohr’un modeli, hidrojenin spektral çizgilerini açıkladı. Birkaç keşif, atomların anlayışını genişletti. 1913’te Frederick Soddy, farklı nötron sayılarını içeren bir elementin atom formları olan izotopları tarif etti. 1932’de nötronlar keşfedildi. Kuantum mekaniği, atomların küçük parçacıklardan oluştuğu bir atom teorisine yol açtı. Modern bilim adamları, atom herhangi bir kimyasal yolla bölünemeyen en küçük maddenin birimi olmasına rağmen, protonları, nötronları, elektronları oluşturan daha küçük parçacıklar bulmuşlardır.

Yorum yapın