Baş Ağrısının Nedenleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Hemen hemen tüm insanların karşılaşabileceği bir sorun olan baş ağrısının nedenleri birçok değişkene bağlı olabiliyor. Bu değişkenlerin arasında, stres, uykusuzluk ve aşırı çalışma en başı çekiyor. Ayrıca baş ağrısı beyin tümörünün habercisi de olabiliyor.

Baş ağrısı ikiye ayrılıyor. Primer baş ağrılar ve sekonder baş ağrıları… Primer baş ağrıları, başka bir nedene dayanmayan baş ağrılarıdır. Migrene bağlı baş ağrıları gibi… Sekonder baş ağrıları ise, başka sebeplere dayanan baş ağrıları olarak nitelendirilebilir. Örnek olarak, beyinde bulunan bir tümörün yarattığı baş ağrısı, ruhsal sıkıntıların neden olduğu baş ağrısı, travmalarda oluşan baş ağrıları gibi örnek gösterebiliriz.

Gerilim nedenine dayanan baş ağrısı, primer baş ağrıları arasında en çok rastlanan baş ağrısıdır. Özellikleri olarak, sesten etkilenmesi, iki yanlı olmasını sayabiliriz.

İnsanlar çeşitli baş ağrıları sebebi ile doktorlarına başvururlar. Bunlardan en sık karşılanan migren nedeni ile olanıdır. Migren, tek taraflı, sesten etkilenme, fiziki aktivitelerden etkilenme gibi etkilere sahiptir. Migren ayrıca, insanların sosyal yaşamlarını kısıtlar. Migren ağrısını, ağrının sıklığı, şiddeti, sosyal konum gibi uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alabiliriz.

Baş ağrıları, eğer daha önce yaşadığınızdan çok farklı ve çok şiddetli oluyorsa hemen bir doktora başvurmalısınız. Doktora danışılması gereken ağrı durumları; ani başlangıç, baş ağrısının şiddeti giderek artması, ağrıların sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olması, bünyenizde ek olarak hastalık bulunması alarm belirtileri olarak kabul edilir ve bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir doktora danışmanızda fayda vardır.

Yorum yapın