Beden Dili Nedir?

İlk kez karşılaştığımız birinin, bizim ile ilgili izleniminin büyük bir bölümü (%55) beden dilimiz ve dış görünüşümüzden oluşur. Beden dili kişilerin duygu ve düşüncelerinin bedende yansımasıdır.

Bizler düşünce ve isteklerimizi sözlü olarak ifade ederken, duygularımızı da bilinçli olarak sözsüz mesajlarla iletiriz. Bu sözsüz mesajlar, sözlü ifadeleri anlamamıza ve anlatmamıza yardımcı olur. Karşımızdaki kişinin sadece beden diline dikkat ederek genel yargılara varmak yanıltıcıdır, ancak bazı duygular ve ruh halleri belli bir kültürün parçası olan herkeste aynı biçimde ifade edilir. Örneğin, insanlar gergin olduklarında omuzları kalkar, gevşediklerinde ise düşer. Biz konuşurken karşımızdaki kişi başını aşağı yukarı hareket ettiriyorsa bizi dinlediğini ve anladığını ifade etmektedir. Dik duran bir baş, açıklık ve ilgi; başın öne düşmesi, şüphe, küçük görme, korku veya güvensizlik; yana eğilmiş bir baş ise, ilgi ve merakın göstergesi olabilir.

Yorum yapın