Bilim Dünyasında En Ünlü Türk Fizikçileri Kimdir?

Bilim Tarihi çok devingen bir yapıdadır. Fizik Tarihi bu açıdan nice ünlü bilimsel buluşu, fizik yasalarını ve bilim insanlarını barındırır. Cumhuriyet dönemini esas aldığımızda ise ünlü Türk fizikçilerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Asım Orhan Barut:

1926-1994 yılları arasında yaşamış bir bilim insanıdır. Daha çok kuramsal fizikle ilgilenmiştir. İTÜ’den sonra devlet bursuyla İsviçre’ye gitmiş ve burada doktorasını bitirmiştir. Daha sonra ABD’deki üniversitelerde çalışmıştır. Çok sayıda başarılı uluslararası makalelere imzasını atmış olup TÜBİTAK ödülünün de sahibidir.

Behram Kurşunoğlu:

1922-2003 yılları arasında yaşamıştır. Einstein’ın görelilik kuramı üzerinde çalışmıştır. Doktorasını Cambridge Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Einstein ve Schrödinger ile birlikte bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Anti simetrik yerçekimi yasalarını onlarla birlikte çalışmıştır. Kuantum fiziği üzerinde de çalışmış olup bütün dünyada takdir edilmiş bir fizikçimizdir.

Engin Arık:

1948-2007 yılları arasında yaşamıştır. Yüksek enerji fiziği üzerinde yoğunlaşmakla birlikte toryum açısından enerji çözümleri de sunmuştur. Günümüzde ise toryum üzerinde nükleer çalışmalar yapılmakta olup geleceğin yakıt çözümü olarak da bakılmaktadır. Bu konuda Engin Arık’ın çok önemli bilimsel çalışmaları olmuştur.

Erdal İnönü:

1926-2007 yılları arasında yaşamış siyasetle de faal olarak ilgilenmiş bilim insanımızdır. İnönü-Wigner Grup İndirgemesi isimli çalışması fizik ve matematikte önemli bir adım olarak kabul edilir. Nobel gibi önemli olan Wigner madalyasını alan ikinci Türk olmuştur.

Feza Gürsey:

1921-1992 yılları arasında yaşayan Feza Gürsey en önemli Türk fizikçilerin başında gelir. Cambridge Üniversitesi’nde doktora sonrasında ortaya koyduğu Kuaterniyon Alan Kuramı dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Pauli, Oppenheimer, Wigner ve Yang gibi Fizik tarihine ismini altın harflerle yazdırmış kişilerle çalıştı. Çok sayıda ödül almıştır. 1979’da Einstein madalyasını da almıştır. Oppenheimer onun için bir açılışta saygın iltifatlarda bulunmuştur.

Yorum yapın