Biyom Nedir? Biyom Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Biyom, canlıların ve yaşadıkları ortamın aynı bitki örtüsü ve aynı iklim özelliklerine sahip olması ile oluşan coğrafi alanlardır. Biyomların iklim şartları ve bitki örtüleri sadece o çevreye özeldir ve her biyomun kendine ait bir hayvan türü vardır. Yani biyom çevrenin ve hayvanların o çevre özelliklerine göre gelişmesine imkan tanıyan bir alanı oluşturmaktadır.

Biyom Çeşitleri Nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

Biyom dediğimiz alanlar karasal biyom ve sucul biyom olarak ikiye ayrılmaktadır.

Karasal Biyom

1-Çöl Biyomları: Kuraklığın olduğu ve yağmurun hiç yağmadığı alanlardır. Bitki örtüsü hiç olmayan bu bölgelerde su depolayabilen kaktüs türü bitkiler yetişir ve sürüngenler, kemirgenler ve bazı böcekler burada yaşayabilirler. Ayrıca burada gündüzleri hava çok sıcak olduğu gibi geceleri sıcaklık eksilere kadar düşebilir.

2-Orman Biyomları: Bu biyom türü çok fazla orman çeşidinin bulunmasından dolayı tropikal yağmur ormanları, iğne yapraklı ormanlar ve ılıman yağmur ormanları olarak üç farklı alanda incelenir. Her birinde farklı hayvan türlerinin ve hava şartlarının olduğu bu biyomlarda çöl biyomlarından daha fazla bitki ve hayvan görülmektedir. Ayrıca bu biyomlar yağmur alan yerlerdir.

3-Çayır Biyomları: Yağış miktarının orman oluşturmayacak kadar az olduğu ancak bölgeyi canlı bir bitki örtüsüne kavuşturacak kadar yağdığı alanlardır. Çok çabuk büyüyen ve çok çabuk çürüyen bitkilere sahip olmasından dolayı bu biyomlar en verimli arazilere sahiptir.

Sucul Biyom

Karasal biyomdan daha fazla yer kaplayan sucul biyomlar suyun tatlı ve tuzlu olmasına göre ikiye ayrılmaktadır;

1-Tatlı Su Biyomları: Tuzun %1 oranında olduğu bu biyomlarda göller ve akarsular bulunur. Göller karasal ve sucul biyomların birlikte olduğu yerlerde bulunur. Göl biyomlarında çok fazla canlı yaşar. Akarsu biyomları ise göl biyomları kadar verimli olan sular içerir. Toprak yapısı ve çevresi her açıdan çok elverişlidir.

2-Tuzlu Su Biyomları: %3 tuzluluk oranına sahip olan sulara tuzlu su biyomları denilir. Tuzlu su biyomları genellikle tatlı su biyomlarındaki kadar geniş canlı türüne sahip değillerdir. Ayrıca çevreleri de yeterince verimli değildir. Okyanuslar ve denizler bu türe girer. Akarsular ile buluşan kısımları daha verimlidir.

Yorum yapın