Canlıların Sınıflandırılması ve Ortak Özellikleri Maddeler Halinde

Yeryüzünde sayılamayacak kadar canlı türü bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeryüzündeki tüm canlılar insanlar tarafından incelenmeye başlanmıştır ve yeryüzünde bulunan tüm canlılar; bitkiler, hayvanlar, insanlar olarak sınıflandırılarak bu sınıflar kendi aralarında da alt gruplara ayrılmıştır.

Bilim insanları, içinde merak duygusunun diğer insanlara göre daha yoğun olduğu kişilerdir. Bilim insanları yeryüzündeki tüm canlı türlerini araştırmak, incelemek ve yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek amacı ile canlıları sınıflandırma eğilimine geçmişlerdir.

Canlı Sınıflandırılmasının Önemi

Canlıları ayırt etmeyi sağlayan en önemli özelliklerinin başında canlı çeşitliliği gelmektedir. Dolayısıyla da yeryüzündeki canlıların incelenmesi ve çözümlenebilmesi için bilim insanları canlıları sınıflandırma yöntemine başvurmuştur. Sınıflandırma, canlıları benzer ve ortak özellikleri doğrultusunda gruplandırma işlemine verilen isimdir. Sınıflandırmanın en temel amacı ise; yeryüzündeki tüm canlıları ortak özelliklerine, akrabalık ilişkilerine ve türlerine göre gruplandırarak bilimsel çalışmalar esnasında canlıların daha kolay bir şekilde incelenmesine ortam hazırlamaktır.

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlılar sınıflandırılma yapılarak gruplara ve türlere ayrılsa da her canlının birbiri ile aynı ya da benzer ortak özellikleri bulunmaktadır.

  • Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelmektedir. Amip ve öglena gibi canlılar diğer canlılara göre tek hücreden oluşsa da diğer canlılar ile aynı canlılık özelliklerine sahip olmaktadır.
  • Her canlı kimyasal bir sisteme sahiptir. Bu bağlamda yeryüzünde yaşayan tüm canlıların DNA ve RNA yapısı bulunmaktadır.
  • Tüm canlılar iç ortamda ya da dış ortamda meydana gelen olaylara karşı irkilme yani diğer adı ile uyarılma özelliği göstermektedir.
  • Tüm canlılar hareket özelliği göstermektedir. Her ne kadar mercanların, bazı parazitlerin ve süngerlerin yer değiştirmek için hareket etmediği gözlense de bu canlılar da sil ya da kamçıları sayesinde besin ve benzeri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hareket eyleminde bulunmaktadır.
  • Her canlının yapısında kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği bir metabolizma bulunmaktadır.
    Aristo ile başlayan canlı sınıflandırma tarihçesinde ilk olarak canlılar Aristo tarafından; bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayrılırken hayvanlar ise; havada yaşayanlar, karada yaşayanlar ve suda yaşayanlar olarak üç grupta sınıflandırılmıştır.

Canlıların sınıflandırılmasında doğal ve yapay olmak üzere iki farklı yöntemler kullanılsa da zaman içinde yapay yöntemlerin yerini de doğal yöntemler almıştır. Bilim adamları canlıları sınıflandırarak canlı türlerinin ve özelliklerinin daha kolay araştırılmasını ve öğrenilmesini sağlamıştır. Günümüzde halen sürekli yeni canlı türleri ortaya çıkmaktadır ve bu canlı türleri de incelendikten sonra sınıflamalara dahil edilmektedir.

Yorum yapın