Cari Açık Nedir? Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

Bir devletin üretmiş olduğu ürün, hizmet ve malların ihraç edilmesi sonucu elde edilen gelirlerin, o devletin yurtdışından ithal etmiş olduğu hizmet, ürün ve mallardan az olmasında ortaya çıkan, kötü diye tabir edilen bu duruma cari açık denir. Bu açık 3 adet durum sonucunda meydana gelmektedir.

Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

  • Söz konusu devletlerin kendileri arasında olan ihracat ve ithalat.
  • Hizmetlerin Hesabı: Turizm, sigorta, taşıma ve diğer birçok hizmetin ticaretlerinin hesabıdır.
  • Transferlerin Hesabı: Yurtdışında çalışan ülke vatandaşlarının ve yurtiçinde çalışan yabancı ülkelerden olan kişilerin getirmiş olduğu dövizin giriş ve çıkışıdır.

Bu 3 durum sonucunda cari açık oluşur. Eğer bir devletin gelişmişlik düzeyini belirlemek istiyorsanız o devletin cari açık oranlarına bakmanız mantıklı bir davranış olacaktır. Bunun sebebi ise cari açığın devletin gelişmişlik düzeyi ile ters bir oranı olmasıdır.

Sizde biliyorsunuz ki eğer bir ülkenin gelişmiş olması, diğer devletler arasında söz sahibi olması, vatandaşlarının yaşam şartlarının yüksek seviyede olması gibi durumlar için o devletin başka bir devlete ihtiyaç duymaması gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşebilmesi içinse o devletin cari açık oranlarının ya çok düşük olması ya da hiç olmaması gerekir.

Ülkemizde Cari Açık Durumu

Ülkemiz gün geçtikçe oldukça gelişiyor, diğer ülkeler tarafından biliniyor ve siyasi alanlar da dahil olmak üzere birçok alanda gelişmeler kaydediyor. Durum böyle olunca normal olarak ülkemizin cari açık değerleri de ters oran ile düşmektedir. Türkiye Merkez Bankası’nın yaptığı önemli açıklamalara göre ülkemiz 2014 senesinde bir önceki seneye oranla yaklaşık 18 milyar 822 milyon dolarlık bir azalma yaşayarak 45 milyar 836 milyon dolara kadar gerilediği açıklanmıştır. Bu durum ülkemizin ekonomisinin gün geçtikçe iyileştiğini ortaya koyuyor.

Yorum yapın