Ceza Hukukunun Kişi Bakımından Uygulanması Nasıl Yapılır?

Cezalandırmaya engel olan nedenler aslında suçu ortadan kaldırmaz ancak failin cezalandırılmamasını sağlar . Bireyin görevinden , konumundan kaynaklı şahsi cezasızlık ve muafiyetleri olabilir .

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanettten sorumludur . Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanması için 1/3 milletvekili teklifi 3/4 milletvekili onayı gerekir .Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapar ve Anayasa Mahkemesi kararı kesindir .Cumhurbaşkanı kişisel suçlardan görevi devam ettiği sürece yargılanamaz . görevi bitimiyle birlikte kişisel suçlarından dolayı yargılanır .

Diplomasi Temsilcileri

Diplomasi Temsilcileri , görevlerini daha iyi icra edebilmeleri açısından muafiyet ve istisnalardan yararlanmaktadırlar . Bunların başında ; diplomasi temsilcileri gözaltına alınamazlar , tutuklanamazlar , üzerleri aranamaz .Kabul eden devlet diplomasi temsilcilerinin haberlerşmelerini kısıtlayamaz , ayrıca diplomatik çanta açılamaz ve misyon binaları aranamaz .Görevi kötüye kullanan , istenmeyen adam ilan edilir ( Persona Non Grata ) ve ülkeyi terke zorlanır .

Milletvekilleri

Milletvekilleri yasama görevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri , halkı daha iyi temsil edip özgür iradeleriyle hareket edebilmeleri için muafiyetlikleri vardır .
Milletvekillerinin Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı mevcuttur .

  • Yasama Sorumsuzluğu : Anayasa m. 83/1 ‘de milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu ele alınmıştır . Buna göre milletvekili , meclis çalışmaları sırasında sarfettiği sözden , kullandığı oydan sorumlu değildir . Burada dikkat edilmesi gereken konu meclis çalışmaları sırasında yasama sorumsuzluğu olmasıdır . Meclis çalışmaları dışında yasama sorumsuzluğu olmaz . Yasama sorumsuzluğu mutlaktır , devredilemez, haktan feragat edilemez ( vazgeçilemez ) . Başkası söylerken suç olan bir sözü , milletvekili meclis çalışmalarında sarf ederse suç teşkil etmez .Yasama sorumsuzluğu süreklidir , kaldırılamaz . Milletvekilliği bitse de sona ermez .
  • Yasama Dokunulmazlığı : Anayasa m. 83/2 ‘ de milletvekillerinin yasama dokunulmazlığından bahsedilmektedir . Buna göre milletvekili , seçimden önce veya sonra suç işlediği öne sürülen fiilden dolayı ceza almaz . Yasama dokunulmazlığı sürekli değildir, milletvekilliği sona erince , dokunulmazlıkta sona erer . Ayrıca meclis tarafından da dokunulmazlık kaldırılabilir .Yasama dokunulmazlığı meclis çalışmaları dışındadır .Ancak ağır cezayı gerektiren suç üstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak üzere Anayasa m.14’te yer alan suçlarda muafiyet yoktur .

Yorum yapın