Çin Ekonominisinin İstikrarlı Gelişmesi Sürecek

Çin’in önümüzdeki yıl ekonomi alanında alınacak önlemlerin genel çerçevesini hazırlayan Merkezi Ekonomi Çalışmaları Toplantısı’nda, ekonomide aşırı ısınmayı ve yüksek enflasyonu önlemek için sağlıklı ve temkinli mali politika ile sıkı para politikası uygulanmasına karar verildi. Çinli ekomomistler, önceki gün (5 Aralık) sona eren toplantıda alınan bu kararın ülkenin istikrarlı ve hızlı büyümesinin sürdürülmesini sağlayacağı görüşünü dile getirdi.

Çin’in hızlı büyümesi, bu yıl da sürdü. Gayri safi yurt içi hasılada bu yıl yüzde 11.5’lik artış beklenirken, sabit sermaye yatırımları, kredilendirme ve ticaret fazlasındaki aşırı artış, ciddi sorunlar olarak devam ediyor. Özellikle enflasyon baskısı giderek artıyor. Ülkenin Tüketici Fiyatları Endeksi’nde üst üste üç ay yüzde 6’nın üzerinde artış görüldü.

Ekonomide görünen aşırı ısınmaya dönüş riski ve sürekli artan enflasyon baskısı karşısında, Merkezi Ekonomi Çalışmaları Toplantısı’nda, makro kontrolün öncelikleri, ekonomideki hızlı büyümenin aşırı ısınmaya dönüşmesi ve yapısal nedenlerden kaynaklanan fiyat artışlarının yüksek enflasyona yol açmasının önlenmesi olarak belirlendi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Ekonomi Araştırmaları Merkezi Müdürü Yuan Gangming, böyle bir kararın ülke ekonomisinin istikrarlı, devamlı ve hızlı gelişme eğiliminin sürdürülmesine yararlı olacağını belirterek şunları kaydetti:

“Ekonomideki hızlı büyüme, üst üste beş yıldır sürüyor. Bu yıl yüzde 11’in üzerine çıkacak bu hızlı büyüme, bazı sorunların çözümüne yardımcı olmakla birlikte, enflasyon tehlikesini de artırıyor. Aynı zamanda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bu yıl hızlı artış yaşandı. Hızlı büyümenin daha yüksek fiyat artışlarına yol açmasını önlemek zorundayız.”

Merkezi Ekonomi Çalışmaları Toplantısı’nda, önümüzdeki yıldan itibaren sağlıklı ve temkinli mali politika ile sıkı para politikası uygulanması öngörülüyor. Bu karar, 2004’ten bu yana sağlıklı ve temkinli mali politika ile para politikası uygulayan Çin hükümetinin, makro kontrol politikasında ilk kez önemli bir değişiklik yaptığını gösterdi. Sıkı para politikasının daha önceki politikanın bir devamı olmakla birlikte, makro kontrolün daha da yoğunlaşacağı anlamına geldiğini savunan Çinli ekonomist Yi Xianrong, görüşlerini şöyle ifade etti:

“Merkezi hükümet, ekonomide aşırı ısınmaya doğru açık bir eğilim olduğunun bilincinde. Sıkı para politikası uygulanmasıyla ekonomi, yatırım ve kredilendirmedeki aşırı ısınmanın önleneceğine kesin gözle bakılıyor.”

Devletin, ekonomide aşırı ısınmayı önlemek için bu yıl bankaların mevduat yedek akçe ve kredi oranlarını yükseltme ve banka kredilerine yönelik kısıtlamaları artırma önlemleri almasına rağmen, makro kontrolün henüz etkisini tümüyle göstermediğine dikkat çeken Yi Xianrong, banka faiz oranlarının yeniden düzenlenmesinin önümüzdeki yıl uygulanacak sıkı para politikasının önemli bir parçası olacağı tahmininde de bulundu.

Devletin izlemeye devam edeceği sağlıklı ve temkinli mali politika üzerinde duran Yi Xianrong, satışa çıkarılacak bonoların toplam hacminin bu yılın düzeyini koruyacağı ve vergide önemli değişiklik yapılmayacağını ifade ederek, temel kamu hizmetlerinin dengeli gelişmesini sağlayacak devlet desteğinin büyük oranda artırılacağını söyledi. Yi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin Komünist Partisi’nin 17. Kongresi’nde kabul edilen raporda, temel kamu hizmetlerinin dengeli gelişmesine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki yıl buna uygun mali politika belirlenmesine kesin gözle bakılıyor. Konut ve sağlık güvence sistemlerinin oluşturulmasına daha fazla sermaye ayrılması, bunun bir parçası. Genel olarak mali çalışmalarla vatandaşların yaşamının düzeltilmesine ağırlık verilecektir.”

Bu görüşü paylaşan Çin Sosyal Bilimler Akademisi ekonomistlerinden Yuan Gangming, önümüzdeki mali politika döneminde sosyal adaletin sağlanmasına öncelik verilmesinin beklendiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Eğitim, sağlık ve sosyal yardım çalışmalarına daha fazla yatırım yapılacaktır. Üstelik bu alanlara yönelik yatırımlar artırılırken, farklı bölgelerin gelişmişlik düzeyi ve gelir düzeyindeki farklılıklar gözetilerek, gelişmişlik ve gelir düzeyi düşük bölgeler ile kırsal bölgelere öncelik verilecektir. Böylece mali politikanın uyumlu ekonomik gelişmeyi pekiştirme rolü daha fazla harekete geçirilecektir.”
Kaynak:cri.cn

Yorum yapın