Çin’de Pazar Araştırması Devlet Destekleri

Çin’e girmek isteyen birçok firma pazar araştırması yapmadan kulakdan dolma bilgilerle bu pazara girmektedir yada bu pazardan çekinmektedir. Çin’de yapacağınız Pazar araştırması ve pazarlama için devletin vermiş olduğu desteği ve şartlarını inceliyeceğiz.

Birçok büyük firmalar dahi Çin pazarında var olmak istedikleri halde bizlere yaklaşma tarzları, biz size şu fiyattan ürünümüzü verelim siz orada bunu satın yada siz bana müşteri bulun ben size hakkınız neyse veririm. Bu taleplerle ilgilenmiyorum. Çin büyük bir pazar, yaptığı yatırımın karşılığında çok büyük zararla karşı karşıya kalacak. Ben de diyorum ki gelin sizin için bir rapor hazırlayalım, burada pazarlama araştırması yapalım. Dış ticaret müsteşarlığımızın desteklemiş olduğu desteklerden yararlanın. Eğer raporumuz olumluysa sizin de kafanıza yattıysa burada yapılacak 2. 3. hamleleri de birlikte yapalım. Korktuğunuz bu pazarda beraber bir başarı hikayesi yaratalım.

Şimdi Dış Ticaret Müsteşarlığımızın Pazar araştırması ve pazarlama desteklerine beraber bakalım.

2006/6 sayılı tebliğe göre bu haktan yararlanan firmalar şöyle açıklanıyor; Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler,

Bu konu için başvurulacak merci, İGEME (ihracat geliştirme merkezi) ve ihracatçı birlikleri.

Desteğin kapsamı şu şekilde;

1- Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler (Sektörel Dış Ticaret Şirketi) için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,

2- Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

3- Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,

4- Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,

Yorum yapın