Çinin %5’i Suzhou Sanayi Bölgesi

Çin ve Singapur hükümetlerinin işbirliğiyle kurulan Suzhou Sanayi Bölgesi’nde, birkaç yıl süreyle “enerji tasarruflu ve çevre dostu ekolojik örnek bölüm, araştırma merkezi ve yeni ve yüksek işletmelerin toplu halde bulunduğu bilim ve teknoloji örnek bölümü, modern lojistik merkezi örnek bölümü ve dış müteahhit hizmet örnek bölümü” oluşturulacakmış.

Pekin’de düzenlenen Suzhou sanayi bölgesi bilimsel gelişme durumu ile ilgili toplantıda bu bölgede dört örnek bölüm oluşturulmasıyla ilgili plan ve eylem programı hazırlanmış. Suzhou Sanayi Bölgesi Yönetim Komitesi Başkanı olan Ma Minglong ajanların deyimiyle, Suzhou Sanayi Bölgesi’nin, “reform deneme tarlası” ve dışa açılma penceresinden bilimsel gelişme için örnek bölge haline geldiğini söylemiş.

Ekolojik örnek bölümün oluşması konusunda Suzhou Sanayi Bölgesi, enerji tasarrufu sağlama ve kirlilik salımını azaltma ile ekolojik yapılanmaya ağırlık vererek, yeşil inşaat, yeni enerjiler kullanma gibi projelerini hızlandırılacakmış. Bölgede üç yıl içinde gayri safi yurtiçi hasılanın birim başına düşen enerji tüketimi ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) ve sülfürdioksit salımı, ileri uluslararası seviyeye ulaştırılmaya çalışılıyormuş. Bu süre içinde yeşil alan oranı yüzde 50’yi bulacak. Enerji tasarrufu ve çevre dostu ekolojik örnek bölüm en kısa sürede oluşturulacakmış.

Suzhou Sanayi Bölgesi, bilim ve teknoloji yeni kalkınma bölgesini oluşturmaya hız verecek. Üç yıl içinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5’inin oluşturulacağı, 1000 yeni ve yüksek teknoloji işletmenin toplanacağı ve 200 araştırma-geliştirme işletmenin bulacağı birinci sınıf uluslararası yüksek bilim ve teknoloji bölüm oluşturulması hedefleniyormu.

Yorum yapın