Çin’in Halı İthalatı Ve Türkiye’nin Yeri

Çin’e olan halı ihracatımız düzenli şekilde her sene yüksek oranlarda artmakta. Dünya yer kaplamaları ve halı pazarında doğan, yeni pazar hacminin yarısını oluşturan Çin’e bu ihraç rakamları yeterli mi peki ?

Aslında halı ihracatçısı olan Çin’e, halı satmak da başarıdır bakış açısıyla bakarsak, Türkiye olarak Çin halı pazarında başarılıyız. Dünya makine halısı ihracatçıları ülke sıralamasında üçüncü sırada yer alarak Çin’in ithalatında ilk 5 ülke arasında yer alamadığımız açısından bakarsak eksiklerimiz var. Dünya halı ihracatında ilk 10’a giremeyen G.Kore ve Japonya’nın, Çin’in halı ithalatında 3. ve 4. sırada olmaları Türk halı sektörünün Çin’deki problemleri hakkında bizlere fikir veriyor.

Resmin burasından bakıldığında, net bir şekilde Türk halı sektörünün Çin’de, dağıtım ve satış ağlarına ulaşmada, pazarlama da problem yaşadığını söyleyebiliriz. Çin pazarına girmek isteyen hemen hemen bütün firmaların sorunları aynı. Pazara giriş noktasında atmış oldukları adımları, fuarların ötesine geçirebilmiş olsalar, pazardan daha fazla faydalanabilecekler.

Çin Halı pazarı ve potansiyeli

Her yıl Çin’de 1,6-1,9 milyar m2 yer kaplaması ve halı pazarı doğmaktadır. 2007-2012 yılları arasındaki dönemde, Dünya yer kaplamaları ve halı pazarında doğan yeni pazar hacminin %43’ünün Çin’e ait olduğu tahmin edilmektedir.

Çin’in El Halısı İthalatı

Çin’in el halısı ithalatı yaptığı ülkeler böyleyken, madalyonun öbür tarafında, Çin’den en fazla el halısı ithal eden ikinci ülke Türkiye. Çin’in el halısı ihracatının %24’ü Türkiye’ye.

Çin’in Makine Halısı İthalatı

Bu tablo beni üzüyor, yukarıda dediğim gibi. Dünya halı ihracatında ilk 10’a giremeyen ülkelerin Çin pazarında ilk 5’te olmaları bizim açımızdan üzücü.

Yorum yapın