Çipli Kimlik Kartıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemiyle İlgili Esaslar Belirlendi Nelerdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Düzeltme Sistemi Yönetmeliği”ne göre, kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında Elektronik İmza Kanunu hükümleri uygulanacak.

Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler, ikili uzlaşma yapılan ülkelerde gezi belgesi olarak kullanılabilecek.

Elektronik Kimlik Düzeltme Sistemi (EKDS) ile ilgili tahlil, değer biçme ve izin işlemlerini yerine getirmek üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü başkanlığında EKDS Değer Biçme Komisyonu oluşturulacak.

Görevli elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS), İçişleri Bakanı’nın onayıyla belirlenerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün devlete ait internet sitesinden duyurulacak.

Görevlendirilen ESHS’nin sağlayacağı tüm anahtar ve sertifikaların başvuru formu, temin, dağılma, teslim ve iptal işlemlerine ilişkin yöntemi belirlemeye Genel Müdürlük yetkili olacak. Genel Müdürlük, hizmet alan, kimlik düzeltme hizmet sağlayıcılığı (KDHS) ve kart erişim cihazı (KEC) üreticilerinden EKDS’ye ilişkin her türlü data ve belgeyi istemeye yetkili olacak.

Onay Verilen Kdhs’ler Kamuoyuna Duyurulacak

KDHS edebilmek için millet ya da özel hukuk tüzel kişilerinin, TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Idare Sistemi sertifikası sahibi olmaları, TSE kadar EKDS ile ilgili yayımlanan standartlara uygunluğunu belgelemeleri ve KDHS’nin mesuliyet alanıyla ilgili EKDS’nin güvenliği ve idamesine dair alınacak yönetimle ilgili ve teknik tedbirleri kapsayan taahhütnameyi imzalama şartlarını taşımaları zorunlu olacak.

Kamu ya da özel hukuk tüzel kişileri, KDHS olma talebini içeren başvurusunu Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntemle Genel Müdürlüğe yapacak. Tasdik verilen KDHS’ler, Genel Müdürlüğün internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

Doğrulama Verileri Ülke Sınırlarının Dışına Çıkarılamayacak

KDHS’ler, EKDS’ye ilişkin imza oluşturma ve doğrulama verileri ile sertifikasını Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışına çıkaramayacak. KDHS’ye ait imza oluşturma ve düzeltme verilerinin geçerlilik süresi 10 yılı aşamayacak.

Kimlik kartındaki veriler, kimlik doğrulama amacının haricen kullanılamayacak. Biyometrik verilerle kimlik kartlarına ait PIN ya da PUK bilgileri toplanamayacak, saklanamayacak ve paylaşılamayacak.

EKDS Değerleme Komisyonunun belirlediği yetkiler dahilinde hizmet alanlar, 5490 ve 6698 sayılı kanunlarda açıklanmış usul ve esaslara uymakla ve hizmet verdiği ilgili birimlerin de bu esaslar zarfında işlem yaptığını takip etmekle sorumlu olacak.

ESHS göre bahşedilen anahtar, sertifika ve yetkiler, Bakanlığın izni olmadan devredilemeyecek.

KDHS’ler, her sene mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bir önceki yıla ilişkin rapor verecek.

Yorum yapın