Cisco Anahtar Parolalarını Yapılandırma Komutları

Console Password;

switch(config)# line console 0
switch(config-line)# login
switch(config-line)# password <şifreniz>

Virtual Terminal Password ;

switch(config)# line vty 0 4 ( 0-4 kullanıcı.Yani toplamda 5 kullanıcının bağlanması anlamına gelir )
switch(config-line)# login
switch(config-line)# password <şifreniz>

Enable Password;

switch(config)# enable password <şifreniz>

Secret Password;

switch(config)# enable secret <şifreniz>

Service Password-Encrytion Commands;

switch(config)# service password-encryption
switch(config)# no service password-encryption

Yorum yapın