Çocuklarda Okula Hazırlık Nasıl Yapılır?

İlköğretim çağına gelen birçok çocukta okul fobisi oluşmaktadır. Bunun ana nedeni alışmış oldukları yaşam tarzından farklı bir yaşam tarzına geçiş onları tedirgin etmektedir. Okul çağına kadar anne ve baba kontrolünde olan çocuklar ilk sosyalleşme evresi olan okul eğitimine geçişte bir süre zorluk çekmektedirler.

Çocukların okula hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken belirli hususlar söz konusudur. Öncelikle çocukların kendine güvenleri ve öz güven konusundaki gelişimlerini arttıracak faaliyetlere yönelmeleri sağlanmalıdır. Çocukların kendilerini tanıması, kendisini sevmesi ve sayması için kendisini değerli olduğu hissettirtilmelidir.

Kendi duygularını tanımaları ve kendilerini ifade etme yeteneklerinin gelişmeleri açısından uygun etkinlik ve faaliyetlere yönelmeleri sağlanmalıdır. Çocuklara kendileri haricinde başkalarının duygularını anlama ve empati yeteneğini geliştirecek faaliyetler içinde olmasını sağlamak gereklidir.

Fiziksel Aktiviteler

Okula hazırlığın en önemli fiziksel aktiviteleri ise çocukların kendi başlarına bir etkinliği yapabilir duruma gelmeleri için çeşitli faaliyetlere odaklanmasını sağlamak oldukça önemlidir. Kişisel bakı, tuvalet, el yüz yıkama ve diş fırçalama gibi aktiviteleri kendisinin yapması sağlanmalıdır. Giysilerini yardım almadan kendi başına giyme becerisi kazandırılmalıdır. Yaşadığı alanı ve odasını toparlama ve düzenli olmasını sağlayacak önerilerde bulunulması gerekmektedir.

Okul Fobisi

Yukarıda belirtilen beceri ve faaliyetleri tam anlamı ile kavrayan ve yerine getiren çocuklar okul dönemlerinde yaşayabilecekleri okul fobisinden çok fazla etkilenmemektedir. Sosyalliğe açık olarak yetiştirilen çocukların okul öncesi durumları ile okul dönemindeki durumları arasında olumsuz anlamda pek fark görülmez. Ancak olumluluk anlamında oldukça büyük farklar görülebilmektedir. Çocuğun okul öncesinde okul hayatının neden önemli olduğu herkesin belli bir yaşa geldiğinde okul eğitimi alması gerektiği belirtilmeli ve onun bu durumu anlaması sağlanmalıdır.

Yorum yapın