Dahiliye Uzmanı Sağlığımız İçin Çalışır, Peki Dahiliye Uzmanı Kimdir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Dahiliye uzmanı iç hastalıkları uzmanı olarak da nitelendirilir. Vücudumuzdaki tüm organların hastalık teşhisiyle, tedavisi ve bakımıyla ilgilidirler. Bu nedenledir ki çok geniş bilgi ve ihtisas sahibidirler. Ayrıca cerrahi müdahale konusunda da özel bir eğitim almışlardır. Hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli bir role sahiptirler. Dahiliye uzmanlarının mutlaka uzmanlaşmış olduğu bir organımız yada organlarımız vardır.

Kimi dahiliye uzmanı karaciğer, dalak, mideyle ilgili konularda uzmanlaşmışken, kimisi ise kalp hastalıklarıyla ilgili uzmanlaşmıştır. Edinmiş oldukları meslek itibarıyla tıp alanında çok özel bir yere sahiptirler.

Hangi Alanlarda Uzmandırlar?

İç organlarımızın sayısı ve çeşitliliği göz önüne alındığında oldukça farklı uzmanlık alanları mevcuttur. Dahiliye uzmanları başlı başına uzmanlaşmak için ayrıldığı bölümler; kalp hastalıkları, diyabet, karaciğer, mide, böbrektir. Ayrıca bu hastalıklara bağlı olarak uzmanlaştıkları diğer alt bölümler mevcuttur. Tıp eğitimlerinin ardından uzmanlaşmak istedikleri dahiliye bölümü ile ilgili uzun meşakkatli bir süreç onları beklemektedir. Bu demektir ki her dahiliye uzmanı her bölümle ilgili teşhis, tetkik ve tedavi uygulaması söz konusu değildir.

Dahiliye Uzmanlarının Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Özellikle hayati organlarımızdan olan kalp damar hastalıkları, kalp ritim bozukluğu ve yine günümüzde insanların çok karşılaştıkları tansiyon problemleri. Ayrıca böbrek yetersizliği, verem, safra kesesi taşı ve mide rahatsızlıkları belli başlı olanlarıdır. Bununla beraber bağırsak problemleri, dalak ve diyabet diğer uzmanlaştıkları alanlardır. Görüldüğü üzere çok geniş bir sahaya sahiptirler.

Dahiliye Uzmanlarının Hayatımızdaki Önemi

Şüphesiz ki hayatımızdaki en önemli şey sağlığımızdır. Ancak sağlığımız bozulduğunda da kendimizi doktorlarımıza emanet ederiz. Kendimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarının etkin, bilgili ve uzman olmalarına dikkat ederiz.

Dahiliye uzmanlarımız gerek aldıkları tıp eğitimiyle gerekse bölümlerinde uzmanlaşmalarıyla sağlık çalışanları içinde hayatımızda önemli bir yer kaplarlar. Hastalıkların teşhis, tedavisinde azami dikkat ederek sağlığımıza kavuşmamız için tüm bilgi, birikim ve tecrübelerini kullanarak hayatımıza sağlıklı bireyler olarak devam etmemizi sağlarlar. Bize düşen ise periyodik kontrollerimizi aksatmamak, herhangi bir sağlık sorunumuzda dahiliye uzmanlarımızın tavsiye ve direktiflerini harfiyen yerine getirmektir. Bu şekilde hayatımıza mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir şekilde devam ederiz.

Yorum yapın