Değerler Eğitiminin Çocuk Gelişimindeki Rolü Nedir?

Değerler eğitimi alan çocukların toplumla daha uyumlu olduğu görülür. Toplumca kabul gören en doğru, en faydalı ve yararlı genelleştirilmiş davranış bütünüdür. Toplumun verdiği önem veya üstünlüktür. Bireylerin davranışlarını gözlemleyen, olumlu yönde katkılar sağlayan ve evrensel değerlerin insanlara yüklenmesini sağlayan süreçtir.

Dünyada ve ülkemizde birbirinden farklı değerler eğitimi veren programlar vardır. Ülkemizde bu eğitim ön plana çıkmaktadır. Özellikle karakter eğitimi ve yaşayan değerler üzerinde durulur. Yaşayan değerler eğitimi Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla uygulanmaktadır. Eğitim öğretim ve ders kitapları aracılığıyla bu değerler öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Yapılan düzenlemeler ile değerler eğitim programlarında konular şu şekilde seçilmiştir:

  • Adalet
  • Sevgi
  • Vatanseverlik
  • Saygı
  • Yardımseverlik
  • Hoşgörü
  • Sorumluluk
  • Dürüstlük
  • Alçak gönüllülük
  • Empati

Değerler Eğitimi

Gibi değerler benimsenmiş ve yetiştirmek adına eğitim süreci en doğru şekilde verilmeye başlanmıştır. Sadece okulda verilme ile kalmamalı, ev ortamında da bu süreç devam etmelidir. Benimsenen değerler çocukların kişiliği ve kendi değerlerinin belirleyicisi olmakta. Anaokulundan başlanılarak tüm eğitim kademelerinde titizlikle devam edilmeli, ailelerinde bu sürece destek olmaları gerekmektedir.

Değerler eğitimi verilirken ortaya çıkabilecek problemleri önlemek için ilk olarak program oluşturulmalıdır. Okulların, öğretmenlerin, bilim adamlarının bazı sorulara cevap araması gerekir. İçeriğin nasıl olması, hangi değerlerin en şekilde öğretilmesi gerektiği, ailelerin ve öğretmenlerin üzerlerine düşen görevlerin belirlenmesi ve eğitimde nerede duracağı gibi maddeler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Okullarda bu eğitimi desteklemek ve farkındalığını oluşturmak adına değerler panosu yapılmalıdır. Düzenlenen bu panolarda renkli ve dikkat çekici içeriklerin bulunması öğrencilerin ilgisini çekecektir. Böylelikle bu eğitim daha verimli olacaktır.

Değerler Eğitiminin Amacı

Çocukların bu kavramları erken yaşta öğrenebilmesi için, gruplarla birlikte drama, oyun, tartışma, eğitici film, masal, hikaye ve grup etkinliklerinden yardım alınarak bu kavramların üzerinde düşünmeyi ve sağlamak gerekir. Değerler yaşantının içinde öğrenilir. Sadece eğitim ile öğretilmesi mümkün değildir. Hayatın içindeki uygulamalardan yararlanılır.

Değerler eğitiminin amacı bireyin doğuştan var olduğu en iyi tarafı ortaya çıkarmak ve kişiliğinin kapsamlı bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Bireyi ve toplumu olumsuz ahlaktan korumak ve kollamak, iyi ahlak ile kuşatmak ve devamlılığını sağlamak gereklidir.

Yorum yapın