Deyiş Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Edebiyatta Ve Müzikte Deyiş Nedir?

Deyiş kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Kelam
  2. Söz
  3. Laf
  4. Üslup
  5. İfade
  6. İbare

Deyiş Ne Demek?

Öz Türkçe bir sözcük olan deyiş, söylenen ve ifade edilen şey anlamına gelir.

Deyiş Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre deyiş kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir konuyu ifade etme biçimi, üslup

İkinci Anlamı: Anlatım

Üçüncü Anlamı: Halk edebiyatındaki şiir türlerinden biri

Edebiyatta ve Müzikte Deyiş Nedir?

Halk ve tekke edebiyatında hece vezniyle yazılan ve genelde 4 -5 kıtadan oluşan şiirlere deyiş denir. Bu türdeki şiirlerin ezgili bir şekilde söylenmesi de deyiş olarak adlandırılır.

Tepkileriniz Nedir?

Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyilli olan insan aklı.

Yorum yapın