Dijital İmza Nedir?

Günlük hayatımızda kullandığımız imzalara benzer şekilde, elektronik ortamda gönderilen bilgi ve belgeler ile e-mail’in kim tarafından gönderildiğini göstermek için dijital imzalar kullanılır. Dijital imza oluşturmak ve doğrulamak için dijital sertifikalar gereklidir. Elektronik ortamda gönderilen verileri imzalayabilmeniz için kendinize ait bir dijital sertifikanız olmalıdır.

Dijital imzanın özellikleri nelerdir?

  1. Dijital imza, bir kişi, sunucu ya da host tarafından gönderilen bilgi veya belgelerin kesinlikle o kişi veya kuruma ait olduğunu doğrular dolayısıyla gönderilen bilgi veya belgenin başkası tarafından gönderilmediğinin garantisini verir.
  2. Dijital imza, gönderilen verilerin akışı esnasında içeriğini korur, verilerin bir başka kişi tarafından ele geçirilmesini veya değiştirilmesini önleyerek gönderilen verinin sadece alıcıya ulaşacağını ve sadece alıcı tarafından okunacağının garantisini verir.
  3. Dijital imza, elektronik ortamda gönderilen veriyi gönderenin ve alanın kim olduğunun kanıtlanmasına olanak verir. Yani dijital imza ile imzalanmış bir doküman gönderen kişi onu gönderdiğini inkar edemez ve dijital imza ile imzalanmış bir dokümanı alan kişi de dokümanı aldığını inkar edemez.

Yorum yapın