Dillerin Mantığı

Dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik açılardan yaşanan bütünlüğün sonucu olarak yabancı diller önem kazandı. Bu bağlamda çalışmalarımızı evrensel platformda sahnelemek ve uluslararası alanda bağlantılarla birlikte bir kariyer sağlamak tercihinde bulunuyoruz. Bu kararımızı uygularken bir yabancı dil bilmenin değeri büyük elbette…

Ancak bu noktada bilinmesi gereken bir husus var ki eğer niyetimiz çalışmalarımızın yabancı dillere çevrilmesi ise bunu başarmak için sadece yabancı dil bilmek yeterli değildir. Çünkü her çalışma alanı ayrı bir bilgi birikimi gerektirir. Ana dilimizde kendi çalışma alanımızın bilgisine tabii ki sahibiz. Fakat bu bilgileri yabancı bir dile aktarmak sanıldığı gibi kolay değildir. Bu yüzden mutlaka usta bir tercümanın desteğine ihtiyacımız olacaktır.

Çeviri demek kelimelerin yabancı dile çevrilmesi demek değildir. Burada önemli olan cümlelerdir. Cümle çeviri hizmeti tam bu noktada devreye girer. Bu konuda size hizmet sunacak olan tercümanın yabancı dilden önce anadilinde sahip olacağı büyük bir ifade gücüne ihtiyacı olacaktır. Çünkü diller arasında mantıksal açıdan büyük bir farklılık vardır. Bizim dilimizde kullandığımız deyim ve mecazlar yabancı dile kelimeler adımlar ile çevrilirse ortaya anlamsız hatta gülünç bir sahne çıkacaktır. Bu sebeple tercüman önce kendi dilinde karşılaştığı ifadeleri doğru yorumlamalı yabancı dile bu yorumuyla birlikte çevirmelidir.

Yorum yapın