Doğal Unsurlar Nedir?

Doğal, doğmak fiilinden türemiştir. Doğurmak da doğal fiiliyle ilişkili olup tabiat ile bebeği tanıştırmak demektir. Unsur demek ise, bir aidiyeti olan kategorilerin içeriğine sahip olan demektir. Ancak unsur kavramındaki nesne doğal olabileceği gibi insan yapımı da olabilir. Doğada var olan birçok unsur sayabiliriz. Örneğin, yağmur, lapa lapa yağan kar, güneşin verdiği sıcaklık, esen rüzgâr ve rüzgârın oluşturduğu sesler, akarsudan akan H2O ve akarsuyun kendisi, toprak, dağın yamaçları ve bu yamaca inen kartal, çiçek özlerinden toplayan bir arı vs. kısaca tüm canlı ve cansız yaşam doğal unsura örnektir.

Cansız yaşamın doğal unsur olması içinse tamamen doğal şartlarda oluşum sürecini tamamlaması gerekir. Örneğin doğada maden olarak bulunan altın bir doğal unsurdur. Ancak o altını işleyip bilezik hale getirildiğinde artık doğal unsur olmaktan çıkar. Ortaya çıkan insan yapımı bir bileziktir. O halde doğal unsur tanımında oluşum sürecinin insan eliyle olup olmadığına bakılır. İnsanın bilim, teknoloji, sanat vb. adına ürettiği her şey doğal olmayan unsurlardır. Ancak bunları yaparken doğal unsurlardan faydalanır, ortaya çıkansa (üretim-ürün) beşeri yani insan yapımıdır artık.

Doğal unsurların azlığı, kıtlığı, özgünlüğü gibi etmenler ise insanların kültürel yapılarının oluşmasını sağlamıştır. Örneğin Kuzey Avrupa ülkeleri, Grönland’da soğuk iklimin oluşturduğu kültürel motiflerle, Afrika iklimindeki sıcaklığın etkilediği beşeri unsurlar aynı olmaz. Dolayısıyla doğal unsurlar hayatımızla iç içe iken, yaşamsal biçimimizi de etkileyen en önemli asıl etmendir. Bununla birlikte doğal unsurlara sahip çıkılmazsa, toplumsal yapının da entropi kuralı gereği hızla çökmeye başlayacağını unutmamak gerekir.

Yorum yapın