Doğru ve Etkili Öğrenme Metotları Nedir?

Doğru ve etkili öğrenmek ve başaralı olmak istiyorsak; ilk olarak hedef belirlemek gereklidir ve bu yolda çalışmanız gerekir. Neden ve nasıl çalışmanız gerektiğinizi kavradığınız an hedefe ulaşmak için çalışmaya başlamışsınız demektir.

Herkesin hedefleri vardır ve bu hedeflere ulaşabilmek için çaba sarf etmek gerekir.

Bu çabalarında olumlu ve doğru sonuçlar verebilmesi için de sistemli bir çalışma gerekir. Sistemli çalışmanın ise olumlu sonuçlar vermesi için yöntemler belirlenmelidir ve bu yöntemler nasıl öğrenmeniz ve nasıl çalışmanız gerektiğini açıklar.

Bu yöntemler ise; “etkili öğrenme metotları” veya doğru öğrenim metotları denir.

Doğru ve etkili öğrenme metotlarını en iyi ve en doğru şekilde uygulayabilmek için bazı öğrenme becerilerini öğrenerek geliştirmek gerekir. Bu temel öğrenme becerileri; dikkati yoğunlaştırma (Konsantrasyon), tekrar etme, etkin dinleme ve hazırlık yapmaktır.

Konsantrasyon, zihinsel olarak odaklanmaktır ve verimli çalışmanın, öğrenmenin anahtarıdır.

Tekrar etme, öğrenilen her ne ise, onun unutulma oranını azaltır. Etkin dinleme, öğrenmenin ilk adımıdır ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirir. Hazırlık yapmak ise, o işte başarı oranını yükseltir.

Tüm bu metotların başında, belirlenen hedefe planlı çalışarak gidilmesi gerekir. Planlı çalışmak hem doğru bir yol izlemeye yardımcı olur, hem öğrenmeyi kolaylaştırır, hem de zamanı verimli değerlendirmeyi sağlar.

İyi öğrenebilmek ve başarı olabilmek için sistemli çalışmak gerekir ve bu sistemli çalışmaların temelini doğru ve etkili öğrenme metotları oluşturur.

Yorum yapın