Dövme Nedir? Dövmenin Tarihi?

Dövme tüm dünyada uygulanan antik bir ritüeldir. Kimi zaman bir isim, kimi zaman bir harf veya da bir sembol olabilmektedir. İnsanlar kimi zaman süs için, bazen duygularını dışa vurmak bazen de gelenekleri gereğince dövme yaptırırlar. Sonuç olarak ne için yapılırsa yapılsın çok eski çağlardan beri insanoğlunun kendisini ifade etmek için kullandığı bir yöntemdir.

Dövme yapma geleneğinin ilk olarak İÖ 2000’lerde Eski Mısır toplumunda mumyaların üzerinde bulunan dövmelerden yola çıkılarak anlaşılmaktadır. Mısırlıların haricinde Galyalıların, Britanyalıların ve Trakyalılarında vücutlarına dövme yaptırdıkları bilinmektedir. Romalılar ve Yunanlılarsa dövmeyi birçok kişinin aksine barbarlık olarak değerlendirmiş ve dövmeyi suçlulara ve kölelere yapmışlardır. Hatta buradan yola çıkarsak bir nevi bu kişileri damgalamak adına da kullandıkları söylenebilir. Yine Hıristiyanlığı ilk kabul eden toplumlarda kişilerin vücuduna haç desenleri ve Hz. İsa’nın adını yazan dövmeler yapmışlardır.

Amerikan yerlileri olan Kızılderililer, Afrika’daki birtakım kabileler, Hintliler ve Japonlar ise dövmeyi bir süslenme aracı olarak kullanmaktadırlar. Kimi topluluk ise dövmeyi kötülüklerden ve hastalıklardan korunmak için yapmışlardır. Yine birtakım kabilelerde ise dövme o kabilenin simgesi olarak yaptırılarak kişinin hangi kabileden olduğunun tespit edilmesi amacıyla da yaptırılmıştır.
Avrupa’nın bir kısmında uygulanan dövme sanatı zamanla unutulmuş olsa da 20.yy. da denizciler sayesinde yeniden geçerlilik kazanarak ilk başta denizcilerde başlasa da daha sonra birçok kesime yayılarak popülerliğini günden güne arttırmıştır.

Osmanlıda da dövmeyi daha çok gizli bilgi yollamak isteyen kişiler ulakların başlarını kazıtarak yollamak istedikleri notu kafalarına kazdırarak kullanmışlardır.

Gelelim Günümüzde Dövme Sanatına

Günümüzde Avrupa’da çok yaygın bir şekilde uygulanan dövme sanatı özellikle gençler arasında oldukça popüler bir durumdadır. Dövmenin ilk etapta süsleme amacıyla yapıldığı düşünülse de aslında insanların süsten ziyade bir nevi tepki ya da psikolojik sebeplerden ötürü dövme yaptığı düşünülmektedir. Hatta eski mumyalar da bile rastlandığı düşünülürse durumun tamamen sosyo-psikolojik bir olgu olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır.

Gençler arasında bu kadar yaygınlaşmasının nedeni de gençlerin kendilerini kanıtlama ve içlerindekini dışa vurma olarak değerlendirebiliriz. Bunun dışında günümüzde yeni yeni başlayan uygulamalarla diyabet hastalarının şekerlerinin durumlarını gösteren dövmeler ve elektronik dövmelerde yavaş yavaş uygulanan dövmeler arasındadır.

Ne sebeple olursa olsun dövme yaptırmaya karar verdiyseniz yaptıracağınız yerin hijyenik olmasına dikkat edin.

Yorum yapın