Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri Nasıl İşliyor?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Geçmişten günümüze kadar ülkeler vatandaşlarına hizmet için farklı sektörler geliştirmiştir. Şüphesiz ki bunlardan birisi de acil sağlık hizmetleridir.

Acil sağlık hizmetlerinin genel amacı acil durum çağrılarında, afetlerde, olası trafik kazalarında, doğum anında ve toplumda görülebilen tüm acil vakalarda sağlık hizmetini insanlara ulaştırmayı kolaylaştırmak ve hızlı müdahale ile yaşam şansını artırmaktır. Hizmet kalitesini artırmak ve acil sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek için Sağlık Bakanlığı devamlı olarak yeni hizmetler sunma ve imkânlarını artırmaya çalışmaktadır.

Hizmet kalitesini devamlı olarak yüksek tutmak için ise kaliteli ve profesyonel personellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yine Sağlık Bakanlığı atama işlemlerinden sonra devamlı olarak seminerler düzenleyerek ve çeşitli UMKE birimleri ile tatbikatlar yaptırarak personellerini çağın gerekliliklerine hazırlar.

Dünyadaki Acil Sağlık Hizmetleri

Global dünyada etkin olarak kullanılan 2 tip acil sağlık hizmeti vardır. Anglo-Amerikan tipi sağlık modelinde hasta veya yaralı en kısa sürede yolda müdahale edilirken sağlık kuruluşuna götürülmesi amaçlanır. Acil yardım ambulanslarında ana olarak taşıma malzemeleri, çeşitli ilk yardım araç gereçleri, mekanik ventilatör ve mekanik defibrilatör bulunur. Paramedik ekiplerinin genel çoğunluğunda doktor bulunmamakla birlikte merkezi birimlerde doktorlu ekipler mevcuttur ve doktor bulunmayan ekipler sürekli olarak doktorlu komuta merkezleri ile iletişim halindedir.

Franko-German modelinde hastane imkanları hasta veya yaralının yanına getirilir. Acil sağlık ekiplerinde doktor bulunur ve hastanedeki imkanların tamamı hastaya sunulmaya çalışılır ve en ileri yaşam desteği yapılmasına olanak sağlar. Olumsuz taraflarından bahsedecek olursak bu tür ambulanslar ciddi donanımlı ambulanslardır ve fiyat olarak fazladır. Buda kurumsal anlamda sayıca çoğaltmayı olumsuz etkiler. Ayrıca donanım çok olacağından ötürü ambulans araçları daha uzun ve geniştir. Buda olası trafik ve dar sokak durumlarında hastaya ulaşmayı geciktirebilir, hatta imkansızlaştırabilir.

Türkiye’de ki Acil Sağlık Hizmetleri

Türkiye acil sağlık hizmeti olarak Anglo-Amerikan acil sağlık hizmeti modelini benimsemiştir. Hizmet düzeni olarak merkezi yerlerde istasyon sayısı daha fazla olup gerektiğinde kırsal alanlara desteğe çıkarlar. Bir paramedik ekip şefi, bir paramedik, bir acil tıp teknisyeni ve bir de sürücü olmak üzere dörder kişilik ekip sistemi mevcuttur.

Ekipler 24 er saat çalışır. Sağlık Bakanlığı acil sağlık istasyonlarında ki ve ambulanslarda ki imkanları sürekli olarak iyileştirmeye, 112 birimlerini daha geniş alanlara yaymaya ve sayıca artırmaya büyük önem verir. Personel kalitesi ve deneyimlerini artırmak içinse belirli dönemlerde UMKE ekipleri ile işbirliği yaparak gelişmelerinde katkı sağlar.

Yorum yapın