Dünyanın En Zeki 7 Hayvanı Nedir?

Hayvanlar aleminde özellikle bazı hayvan türlerinin oldukça zeki olduğu yapılan birçok bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.

  1. Son dönemlerde yapılan bazı bilimsel araştırmalar sonucunda Yunusların, insanlar kadar olmasa da, insanların zeka seviyesine yakın zeka seviyesine sahip olduğu gözlemlenmiştir.
  2. Genellikle insanların tiksindiği hayvan türlerinden biri olan farelerin zeki hayvanlardan olduğunu biliyor muydunuz, bilimsel çalışmalar sonucunda farelerin insanlar gibi, konular üzerinde düşünebildiği ve idra edebildiği tespit edilmiştir.
  3. Kanadalı ve İskoçyalı bilim adamları tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda kuzgunların özellikle mantık çerçevesinde düşünebildiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan dünyanın en zeki 7 hayvan türleri arasında kuşkusuz ki kuzgunlar da yer almaktadır.
  4. Maymun türlerinden olan ve ayrıca şempazelerin kuzeni olan bonobosların kendilerine özgü bir iletişim tarzına sahip olduğu ve ve çizgisel sembollere karşılık verdiği, bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.
  5. Kendilerini mükemmel bir biçimde kamufle edebilme yeteneğine sahip olan filler, vadi aralıklarında yer alan muz ağaçlarında kendilerine ziyafet çekmeleri ve bu eylemi daha çok gizli olarak gerçekleştirmeleri, fillerin bilinenin aksine oldukça zeki olduğu bilimsel anlamda ispat edilmiştir.
  6. İneklerin de hayvanlar aleminin en zeki hayvan türlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz, bilim adamları tarafından yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ineklerin karmaşık duygulara sahip olduğu ve özellikle de gelecek kaygısı taşıyabildiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan bilim adamları, diğer zeki hayvan türlerinden farklı olarak, ineklerde zaman zaman yoğun anksiyete bozukluğu görülebildiği dile getirilmektedir.
  7. Hayvanlar aleminin en zeki hayvan türlerinden biri de hiç kuşkusuz ki sincaplardır. Bilimsel çalışmalar sonucunda sincapların özellikle taklit edebilme ve idrak edebilme yeteneklerinin oldukça geliştiği ve bu durumun sincapların gelişmiş zeka seviyesine sahip olduğunu göstermektedir.

Yorum yapın