Dünyanın İlk Borsası Hangisidir?

Borsa bildiğimiz manadaki haline oldukça uzun zaman içinde ve yüzyıllara yayılan ticari tecrübeler neticesinde gelmiştir. Bazı tarihçiler ilk borsanın kuruluş tarihini Roma İmparatorluğu zamanlarına kadar götürür ve societates publicanorum’un ilk finansal alım satım pazarı olduğunu iddia eder

Bazıları ise gerçek manada ilk hisse senedi ticaretinin, yine birçok tarihçi tarafından dünyanın ilk uluslararası ticaret şirketi olarak kabul edilen Hollanda Doğu Hindistan Şirketi‘nin hisse satışlarıyla başladığını ve finansal piyasaların tarihinin bu zaman olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirir.

1693 yılında İngiltere’de savaş borçlarını finanse edebilmek için dünyanın ilk hazine bonoları ticarete açıldı ve aynı yıl Bank of Britain ticari hayatına başladı. Bunun hemen ardından İngiliz menşayeli şirketler halka açılmaya başladılar. Jonathan’s Coffee House isimli kahveci, ilk kez şirketlerin hisselerini alım satım faaliyetleri hakkındaki duyuruları organize etmeye başladı. Bu, Londra Borsası‘nın tohumunun atılmasını sağladı.

Bu açıdan bakarsak, modern manada Londra Borsası dünyanın ilk borsasıdır.

Yorum yapın