Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliği Nedir?

Eğitim sisteminde fırsat eşitliği toplumdaki tüm bireylerin ayrım yapmadan yeteneklerini ve becerilerini geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma haklarına sahip olmalıdır.

Hukuksal engel olmadığı halde insanların bu olanaklardan eşit ölçüde yararlanamadığı anlaşılmıştır. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için bireylerin hukuk önünde eşit şekilde eğitim almış olmaları yetmemekte. Bu hakları kullanabilme özgürlüklerinin olması gerekir. 4 tür eğitim eşitliği vardır. Bunlar:

  • Herkese en üst seviyeye kadar öğretimin sağlanması
  • Herkese asgari öğrenim hakkının sunulması
  • Her bireyin kendi yeteneklerine göre eğitim alması
  • Öğrenci sayısının artırılmasıyla fırsat eşitliğinin geliştirilmesi

Maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilerin yüksek eğitim kademelerine kadar eğitim almaları amacıyla ücretsiz yatılılık, burs gibi yardımlar yapılır. Özel eğitime ihtiyaç duyan ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek üzere eğitimde fırsat eşitliğine gidilmeye çalışılır.

Eğitimde Fırsat Eşitliğine Engel Olan Etmenler

Ekonomik koşullar, devletin ekonomik yapısı ile eğitimden yararlanmak isteyenlerin gelir düzeyi bağlantılıdır. Gelir dağılımındaki dengesizlik eşitsizliğe neden olacaktır.

  • Coğrafi etmenler, köy-kent ayrımı ve bölge değişiklikleri. Köyde yaşamak eğitim almayı zorlaştırır.
  • Toplumsal etmenler, cinsiyet, etnik gruplar, dil, din öğretmen, nüfus fırsat eşitliğini etkiler.
  • Siyasal etmenler, nüfus artışına göre artan eğitim gereksinimlerinin yerine getirilmesi gerekir.

Bireysel etmenler, bireylerin zeka ve yeteneklerinin farklı oluşundan kaynaklanan etmendir. Eğitim hizmetleri verilirken bireysel değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk eğitim sisteminde fırsat eşitliği olmasına rağmen bazı okullarda akıllı tahta kullanılmasına rağmen bazı okullarda bu teknolojiyi kullanmamaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamında eğitim ve fırsat eşitliğinin uygulandığı söylenemez. Okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek adına ‘Eğitimde Fatih Projesi’ adıyla öğrenme öğretme sürecinde, duyu organlarına hitap eder şekilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerindeki okulların dersliklerinde lcd tahta, internet erişimi sağlanmasını amaçlayan proje yürütülmeye çalışılmaktadır. Yatılı bölge okulları, haydi kızlar okula, taşımalı ilköğretim uygulaması gibi düzenlemeler ve burs imkanları eğitimde fırsat eşitliği adına ülkemizde yapılan hizmetlerdir.

Eğitilen öğrencilerin aynı haklara ve imkanlara sahip olması gerekir. Din, dil, cinsiyet, ırk gibi etmenlerin eğitimin önüne geçmemiş olması gerekir. Böylelikle eğitimde fırsat eşitliğine ulaşılabilir.

Yorum yapın