Eğitim’de Başarıya Giden Yollar Neler?

Eğitim insanlık tarihi kadar eskidir. Her ferdin karşılaştığı sosyal bir olgunun süreç haline getirilmiş halidir. Buna okul hayatının belli normatif kurallarla sistemli hale dönüştürülmesi de denilebilir. Eğitim sözcüğü dilimizdeki ‘eğmek’ fiilinden türetilmiştir. Eğip bükmek, bilimsel-kültürel anlamda yeterli bir bilgiye ulaştırmaktır.

Her ülkenin kendi içinde sistem içi farklılıkları olsa da, en yaygın kabul edilen eğitim sistemi modern tiptir. Buna karşın öğrenciyi daha merkeze alan postmodern eleştiriler de dikkate alınarak yeni düzenlemelere gidilmektedir.

Ancak sonuçta önemli olan öğrencinin başarıyı yakalamasıdır. Bu yüzden eğitim sistemi süreci bir bütün halinde ele alınmalıdır. Ayrıca bütünü oluşturan her parçanın, sistemin felsefesiyle ve diğer parçalarıyla uyumu sağlanmalıdır.

Eğitim sisteminin yeterliliği tartışılsa da, mevcut düzende eğitimde başarılı olmanın ipuçları da vardır. Tabi amaç öğrencilerin başarılı olmasıysa, öğrencilere de bazı sorumluluklar düşmektedir. Yani konu öğretmen-öğrenci-eğitim kurumu ve hatta eğitim yöneticisi kapsamında ele alınmalıdır. Bütün bu ilişkiler yap-boz tahtası gibi değil, sistemli revizyonlarla sürekli hale getirilmelidir.

Öğretmenler açısından sosyal imkânlar, öğretim araçları yeterliliği, teknolojik altyapı doyurucu olmalıdır. Öğrenci de öğretmenle olan eğitim ilişkisinde aşırı disiplinden uzak, daha öğrenci merkezli hareket ettiğinin bilincine varabilmelidir.

Öğretmen öğrenciye sadece ezberci bilgi sunmamalı, bilgiler üzerinde analiz yapma yeteneğini de teşvik etmelidir. Eğitim yöneticisi açısından ise okul idaresi ve personelin niteliksel yeterliliği kontrol edilmelidir.
Eğitimde başarılı olmanın yanı sıra öğrencilerin de yapması gerekenler vardır. Bu hususlar aynı zamanda derslerde başarılı olmak için temel yollardır. Bunlar: Öğrenci derslerde başarılı olmak için mutlaka bir istikamet belirlemelidir.

Hedefi olmayan bir öğrencinin başarıya ulaşması mümkün olmaz. Öğrenci derslere çalışmasını programlı şekilde yürütmelidir. Dersleri günü gününe dinlemeli, okulda devamsızlık yapmamalıdır. Derslere takviye amaçlı internet gibi bilişim teknolojilerinden yararlanmalıdır. Sınav kaygısını giderecek terapilere katılmalı ve okul süresince aile desteğini yanında hissetmelidir.

Yorum yapın