Ehliyet İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ehliyet sahibi olmak isteyenlerden 2020 yılında istenen evraklar nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünce belirlenir. Ehliyet için gerekli evraklar kişilerin kimlik evrakları ile sürücü belgesi alabilir durumda olduğunu gösterir evraklardır. Eski ehliyetini yenisiyle değiştirmek isteyenler bunu değiştirme işlemi olarak yapar. Ancak yeni tip ehliyet alanlar tekrar yeni tip ehliyet almak istese bu kayıp işlemi olarak değerlendirilir ve daha fazla bedel ödenmesi gerekir.

Ehliyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ehliyet almak için başvuru yapmak için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünün https://randevu.nvi.gov.tr/ internet sitesi üzerinden randevu alma seçeneği işaretlenmeli ve burada ikinci seçenek olarak yer alan sürücü belgesi sekmesi tıklanmalıdır.

Sürücü belgesi ister ilk defa alınıyor olsun isterse değiştirme amacıyla alınıyor olsun aynı yerden randevu alınır. Randevu ekranında başvuru sahibinin ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi ve telefon numarası bilgilerini girmesi istenir. Bu bilgiler girildikten sonra kişiye ehliyet bedellerinin ödemesi ile ilgili uyarı yapıldıktan sonra randevu ekranına yönlendirilir.

Ehliyet randevusu için kişiler istedikleri nüfus müdürlüğünü seçebilirler. Ehliyetler eskiden ilçe emniyet müdürlüklerinde verilirken artık aynen nüfus cüzdanı ve pasaport gibi nüfus müdürlükleri tarafından verilmektedir. Diğer yandan isteyen vatandaşlar yaşadıkları şehir dışında da sürücü belgesi alabilir.

Ehliyet Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ehliyet almak için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Sürücü belgesi almak isteyen kişiye ait TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resimli ve resmi kimlik belgesi,
 • Değiştirme amaçlı alınıyorsa eski tip sürücü belgesi,
 • Yeni sürücü belgesi alanlar için sürücü sertifikası,
 • 1 tane biometrik (pasaport tipi) resim,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge (yurt dışında öğrenim görmüş kişiler için yeminli tercüman ve noter onaylı kopyası),
 • Sürücü olur şeklinde yetkili sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu,
 • Sürücü belgesi ücreti, harç bedeli ve vakıf payının ödendiğine ait banka dekontu,
 • Kan gurubu belgesi,
 • Edevlet üzerinden alınacak adli sicil kaydı.

Ehliyet için gerekli evraklar içinde sürücü sertifikası ve adli sicil kaydı sistemden de kontrol edilebildiği için zorunlu değildir.

Yeni Tip Ehliyet Almak Zorunlu Mudur?

Eski ehliyetlerini yeni tip ehliyet ile değiştirmek gereği aslen kanunen bir zorunluluk taşımaktadır. Bunun en büyük sebebi ise artık yeni tip ehliyetlerin eski ehliyetler gibi süresiz olmaması ve 10 yıl süre ile veriliyor olmasıdır. Dolayısıyla 10 yıl sonunda değiştirilmeyen bir ehliyet artık geçersiz sayılacaktır. 10 yıllık süre dolduğunda kişilerin özellikle yeni sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemesi gerekmektedir.

Yeni Tip Ehliyet Almak İçin Ödenen Ücretler Nelerdir?

Eski tip ehliyeti değiştirmek için istenen bedeller aşağıdaki gibidir:

 • Eski tip ehliyeti yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmek isteyen kişilerin 2 TL polis vakfına bağış ve 13 TL değerli kağıt bedeli ödemesi gerekir.
 • Yeni tip ehliyetin kayıp veya çalınma sebebiyle yenilenmesi durumunda kişilerin 37 TL vakıf bedeli yanında 200 TL yeni ehliyet bedeli ödemesi gerekir.
 • İlk defa ve yeni tip sürücü belgesi alacak olan kişilerin ise 37 TL polis vakfı bedeli, 200 TL değerli kağıt bedeli ödemesi ve ayrıca B sınıfı ehliyetler için 751 TL ve bunun üstü sınıflarda ehliyetler için de 1254 TL ödeme yapması gerekmektedir.

Ehliyet için gerekli evraklar bir defa kullanılabilir. Diğer yandan engelli ehliyeti alacak kişilerin ödeyeceği vakıf payı, değerli kağıt payı veya ehliyet harcından herhangi bir indirim söz konusu değildir. Söz konusu bedeller teşkilatın internet sitesi üzerinden, GİB üzerinden veya söz konusu banka hesaplarına banka şubelerinden dekont karşılığı olarak ödenebilir.

Yorum yapın