Ekip Çalışması Nedir?

Ortak Hedef ve Amaçlar

Farklı bilgi, beceri, deneyim ve eğitime sahip kişiler ortak bir hedefe başarıyla ulaşmak için bir araya gelebilirler.

Örneğin, pazarlama biriminde çalışan arkadaşlarımızın her biri farklı düzeyde yeteneğe, tecrübeye sahiptir ve her birinin ulaşmaları gereken kişisel satış hedefleri vardır.

Bunun yanı sıra, şubenin toplam satış hedefleri söz konusudur. Pazarlama ekibinin her üyesi kendi hedeflerinin yanı sıra şubenin hedeflerinin gerçekleşmesinden de sorumludur.

Aynı şekilde operasyon ekibinin de hedefleri söz konusudur. Ancak bu iki ekibin ortak amacı, şube olarak başarıya ve belirlenen hedeflere ulaşmaktır.

Görev ve Sorumluklar

İyi bir ekibin önemli bir diğer özelliği, ekip içindeki görev ve sorumlulukların net olarak belirlenmiş olmasıdır.

Herkesin her işi yapması yerine, ekip içinde görevlerin paylaşılması ve görevlerin yerine getirileceği konusunda üyelerin birbirine güvenmesi etkin ekip çalışmasının gereğidir.

Bu amaçla ekip üyelerinin her biri, kuralların, prosedürlerin, çalışma plan ve prensiplerinin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Etkin İletişim, İşbirliği ve Destek

Etkin ekip çalışması, üyelerin daima birbirlerine bağlı olarak ve birbirlerini destekleyerek çalışmasını gerektirir.

Bu ortamın oluşması, sağlıklı iletişim ve işbirliğiyle mümkündür. Bu nedenle ekip içindeki iletişim kanalları açık olmalı ve edinilen bilgiler herkesle paylaşılmalıdır.

Ekip üyeleri farklı bakış açıları, bilgileri ve değişik fikirleriyle, alternatif yöntem veya çözüm üreterek başarının gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. Bu nedenle ekip içinde herkese fikirlerini açıklama fırsatı tanınmalıdır.

Hedefe zorluk çekmeden ulaşmak; ekip üyelerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını anlaması, birbirlerinin ne yaptığından haberdar olması ve gerektiğinde destek vermesiyle mümkündür.

Yorum yapın