Ekonomi Nasıl Çöker?

Ekonomi, bir ülkenin veya toplumun yaşayabilmesi için gerekli üretimleri yapması ve bunları yeterli olarak bölüştürme(paylaştırma) arasındaki ilişkilerin uyumu diyebiliriz.

Ekonominin çökmesi çok az rastlanan bir olay değildir ki genelde ekonomi çökmeden önceki basamak “Ekonomik Kriz” olarak adlandırılır. Günümüz dünyasında en çok rastlanılan kriz Kapitalizm de aşırı üretim krizidir.

Kapitalizm De Aşırı Üretim Nedir?

Her üretici veya girişimci yaptığı çalışmayı kâr amacı güderek başlatır. Kâr ise üretilen malların satılması ile elde edilebilir. Sorun şu ki aynı maldan piyasada çok vardır ve aslında satıcının o malı satın almak için hangi firmayı kullanacağının öngörülememesinden çıkan bir sorundur.

Kapitalizm De Aşırı Üretim Ekonomiyi Nasıl Etkiler ?

Girişimci de ki ve üreticide ki ürünü alan firma veya sektör bu ürünün tüm giderlerini daha öncesinden karşılamıştır ve artık kâr ederek satmayı planlamaktadır. Şöyle ki bu sistemde firma veya sektör her ne kadar ileriyi düşünerek planlamalar gerçekleştirse de bazı planın dışından gelen ve bu planın bozulmasına sebep olan nedenler(sorunlar) yüzünden ürettiklerini satamaz ve ekonomi yönünden çökmeye doğru gider.

Bunun önlemini almak isteyen firmalar şirkette küçülmeye gidebilirler veya farklı yollar izleyebilirler. En büyük sorun ise aslında tam burada patlak verir. Sorunun önüne geçemeyen firmada ki yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm firmaları etkilemeye başlar. Zincirin bir halkasının kopmasının zinciri zayıflatması gibi düşünebiliriz. Firmanın ve diğerlerinin piyasadaki finans varlıkların boyutu ve derinliği de ekonominin ne derece zarar göreceğini etkiler.

Görüldüğü üzere firmanın elindekilerini satamaması onun iflasına neden olmuştur. Bu sebepledir ki firmalar bu konuda ” istikrar” kelimesini benimserler ve ağızlarından düşürmezler. İstikrar onlar için önceden planladıkları her şeyin plan dahilinde gitmesi anlamına gelir.

Krizin sonuçlarını da kısa cümleler ile açıklamak gerekirse: İflas eden firmalar ve şirketler, batan bankalar, çürümeye yüz tutmuş elde kalan ürünler, oldukları yerde terkedilmiş ve yıkılmayı bekleyen fabrikalar… Ne yazık ki sadece firmalar veya bankaların yıkılması gibi işsizlik, yolsuzluk, hırsızlık, sosyal gerginlik gibi bir çok sorunun da artmasına neden olacaktır.

Yorum yapın