Endüstriyel Ar Uygulama, Endüstriyel Ar Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları Nedir?

AR, VR ve bu iki terimin birleşmesi ile ortaya çıkan karma gerçekliğin toplamından yararlanan uygulamaların geliştirilmesi, güçlü yeni endüstriyel çözümler yaratma potansiyeline sahiptir. Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarının gelişmesi ile sektörleri ve ilgili kişileri saran bir heyecan söz konusu olmaya başladı, çünkü bu yeni teknoloji hız kazanıyor ve iş çözümlerinde daha geniş bir şekilde benimsiyordu. Çoğu endüstriyel çözüm, AR ve muadili VR veya sanal gerçekliğin bir karışımını içerdiğinden, bu uygulamalar için “AR” adı biraz sınırlı kalıyor. Doğru bir isimlendirme yapmak gerekirse, fiziksel ortamlarla ile dijital dünyalar arasındaki boşluğu kapatmamıza yardımcı olan bir teknolojinin eş anlamlısı olarak karma gerçeklik (hem VR hem de AR) kavramını kullanmak daha doğru olur.

AR Uygulamalarında Teorik Bilgileri Nasıl Pratik Uygulamalara Dönüştürebiliriz?

Hem sanal ortamdan hem de gerçek ortamdan veriler alabilmek ve bunları üretim süreçlerini iyileştirmek için kullanabilmek endüstri için yeni bir sayfa açmıştır. Ancak, her şeyde olduğu gibi burada da karşımıza çıkan engeller vardır. AR uygulamaları tarafından üretilen ekstra dijitalleştirme katmanı, endüstriyel makineler söz konusu olduğunda hemen görünmez. AR, VR ve karma gerçekliğin teorik kavramını anlamanın mükemmel bir yolu, artırılmış gerçekliğin gerçek ortamı yansıttığı ve sanal gerçekliğin sanal ortama daha yakın olduğu bir gerçeklik içerisinde olduğunun anlaşılmasıdır. Gerçek hayatta fabrikada çalışan işçiler geleneksel fabrika sistemindeki makineleri kullanacaklardı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, şirketler artırılmış gerçeklik uygulamalarını gerçek zamanlı operasyonel bilgiler toplamak, bakım ve servis hizmetlerini iyileştirmek, 3D tasarım, personel giriş maliyetlerini azaltmak ve saha ekiplere ihtiyaç duymadan güçlü uzaktan işbirliği platformları geliştirmesi için kullanması bekleniyor.

Endüstriyel AR Uygulaması için Yapılması Gereken Operasyonel Değişiklikler

Üreticilerin akılda tutması gereken önemli bir gelişme var – AR uygulamaları geliştirmek eskisinden daha basit ve bu trendin devam etmesi bekleniyor. Buna karşılık, böyle bir eğilim, uygulama geliştiricilerini 3D geliştirme, bilgisayarlı görü ve dinamik, etkileşimli ve sürükleyici UX uygulamalarında deneyim kazandıkça uygulama maliyetlerini daha da azaltacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, geliştiricilerin kullanabileceği AR araçlarını için geliştirilmiş platformlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Google tarafından geliştirilen ARCore, Apple tarafından geliştirilen ARKit ve Microsoft tarafından geliştirilen HoloLens ürünleri var. AR uygulamaları için gerekli yazılımı üretecek şirketlerinin en iyi uyumu elde etmelerine yardımcı olan daha fazla platform ve SDK var. Şu anda, büyük isimler artırılmış gerçekliğin daha çok endüstriyel uygulamasına öncülük ediyor. Yenilikçi teknolojiler için doğal gelişim eğrisinin ardından AR uygulamaları, daha fazla araç ve işlevsellik daha az alana sıkıştıkça daha geniş kullanıma doğru katlanarak dönecektir. İmalat endüstrilerindeki artırılmış gerçekliğin bazı yaygın uygulamalarına bakalım.

Basitleştirilmiş Montaj Talimatları

Teknik ürünler binlerce bileşenden oluşmaktadır. Bir araba veya ev aleti monte etmek için fabrika çalışanlarının düzinelerce elektronik sistemi takip etmeleri ve bir dizi belge ile saha çalışması arasında bir ileri bir geri hareket etmeleri gerekir. AR uygulamaları görülen nesne ile montaj talimatlarının aynı alanda sunulduğu ve eller olmadan ses kontrolünü kullanarak işleme devam edebileceğimiz bir ortam sunmayı amaçlar. Örneğin, Airbus hidrolik ekipmanın bütünlüğünü izleyen 3D modellerle uçak üretimini kolaylaştırmak için MiRA adlı AR uygulamasını hayata geçirmiştir.

Verimli Ekipman Bakımı

AR uygulamalarında diğerleri ile benzer ve eşit derecede önemli bir bölümü AR ile gerçekleştirilen bakım işlemleridir. Bu artırılmış gerçeklik uygulaması, gürültülü bir çalışma ortamının stresini önemli ölçüde azaltırken elektrik sistemleri veya su arıtma tesisleri inşa ederken verimliliği artırır. Ya da bakım süreçlerini optimize etmek ve bakım sorumlularınızı doğru makinelere yönlendirmek için AR uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Çalışan Verimliliğinin Artırılması

Personel verimliliği firmaların odak noktalarından biridir. Firmalar big data sayesinde çalışanlarından topladığı grafik ve videoları gerçek dünya ile ilişkilendirmeye başladı. Başarılı bir AR uygulamasının bir örneği, ortamdan duyusal girdi toplayarak süreçteki kritik hataların ortadan kaldırılmasıdır. Robotik ve bilgisayarlı görü gibi diğer gelişmiş teknolojilerle birleştiğinde, AR uygulamalarının üretim bağlamında devrim yapması ve endüstriyel süreçleri insanlar için daha hassas ve daha az külfetli hale getirmesi uzun sürmeyecektir. Basitçe söylemek gerekirse, hayatımızı kolaylaştırmak için yeni teknolojilerden beklediğimiz tam olarak budur.

İşletme Maliyetlerini Düşürmek

AR uygulamaları, sürekli olarak değişen teknisyen ve mühendisleri ile ünlü olan imalat endüstrilerindeki eğitim maliyetlerini azaltmak için sürükleyici, gerçek zamanlı, iş başında eğitim sağlayabilir. Tüm bu küçük süreç iyileştirmeleri, özellikle personel eğitim maliyetleri ile karşılaştırıldığında, montaj hatalarını ve kusurlarını en aza indirgeyerek ve ekipman onarımlarını optimize ederken, işletim maliyetlerini azaltır.

Kalite Güvencesi

COQ (Cost of Quality – Kalite Maliyeti), zaman içinde biriken ve daha pahalı ürünlerle sonuçlanan yüzlerce küçük ayrıntıya dikkat etmeyi içerir. AR uygulamaları ile önleme maliyetleri, değerlendirme maliyetleri ve iç ve dış arıza maliyetleri en aza indirgenebilir, çünkü artırılmış gerçeklik, insan gözünün yetersiz olduğu başka bir kontrol katmanı ekler. Organizasyon bağlamında COQ’yu genişletirsek, imalat sanayileri, ayrıntılara daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde dikkat ettiklerini göstererek, müşterilere gerçekten önemli bir kalite güvence mesajı iletebilirler. AR uygulamaları sadece COQ hakkında farkındalık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda üretimden ek olarak kar edebilecek ve kısa vadede görülmesi zor bir iyileştirme alanı hakkında fikir verir.

Şu anda, artırılmış gerçeklik büyük firmaların kullandığı bir araç olarak görülebilir, ancak AR uygulamaları üzerine yoğunlaştıkça, daha küçük ve orta ölçekli işletmelerin ilgisi de artmaya devam edecektir. Önümüzdeki beş yıl içinde, büyük araştırma ekipleri veya büyük organizasyonlar için uzun vadeli uzman girdisi olmadan benimsenecek kadar basit ve uygun maliyetli olacak olan üretim sürecindeki verimliliğin birçok mikro iyileştirmesini görüyor olacağız.

Yorum yapın