Eskimolar Kimdir? Eskimoların Hayatı ve Özellikleri Nelerdir?

Eskimolar yaşam stilleri ve yaşayabildikleri doğa koşullarıyla oldukça merak konusu olmakta olan buzullar yaşamakta bulunan Grönland, Labrodar, Bering denizi civarlarında yaşam sürdürebilen kavimdir.

Niçin bu bölgelerde yaşadıklarına yerleştiklerine ait kesin bilgiler olmamakta Kızılderililerin akrabaları olduklarına dair Asya’dan buraya göç ettiklerine dair görüşler bulunmaktadır. Eskimo isminin kızıl deri dilinde anlamı bulunmaktadır çiğ et yiyendir anlamı da.

Yüzleri Moğolları çok fazla andırmakla beraber bir ilgisi yoktur Moğollarla bu kavmin. Küçük ebatlara sahip olan Eskimolar yaşadıkları hava koşullarına uyum sağlamaktadır.

Eski Moğolların Yaşam Tarzları

Eskimo kavminin hayat koşulları oldukça ilgi uyandırmaktadır günümüzdeki yaşam koşullarının çok gerisinde kalmasıyla. Avlanarak yiyecek sağlayan bu kavim çiğ yemektedirler. Genel olarak avlara birkaç aile toplanıp çıkmaktadır. Avlarının derisiyle kendilerine giysi yapan bu kavim kışın köpeklerle çekebildikleri kızaklarla ava çıkarlar.

Av sırasında uzun sürmesi söz konusuysa avlanmanın orada kardan bir yapı inşa ederek avlarını bu mekanda barınarak sürdürmektedirler. Fok balıkları en önemli avlarındandır. Yağı ve derisi de Eskimo kavmi için oldukça işe yaramaktadır.

Yaz aylarında deniz kıyılarına göç eden Eskimolar çadır mekanlarında yaşamlarını sürdürerek kış ayları için yine kendilerine av depolarlar. Genizden konuşarak anlaşabildikleri kendilerine ait dilleriyle anlaşmaktadırlar. Bu dil ise oldukça zayıf bir kelime hazinesine sahiptir.

Son zamanlarda dini inanışlarında Hristiyanlığı benimsedikleri görülen Eskimo kavmi eskiden genel olarak tabiatla ilgi durumları yöneten ruhlar olduğuna dair görüşlere sahip bulunup onları ilahlaştırırlardı. Yapılan ziyaretler sonucu diğer insanlardan bazı davranış stillerini öğrenen Eskimo kavmi oldukça değişik davranış stilleriyle de ilgi çekmektedir.

Fakat en iyi tarafları savaşla ilgili herhangi bir olgu bilinmemekle birlikte huzurlu yaşamalarıdır. Belki de ilkel yaşamalarının en olumlu sonucu savaştan uzak olmalarıdır. Zaten yaşadıkları kasabada oldukça kişi sayısı azdır.

Kendilerine kardan yaptıkları evlerin sayısı yüz ile iki yüz arasında olmaktadır. Aile bağları önemli olan Eskimo kavmi inuit toplumu adıyla da bilinmektedir. Sanata olan ilgilerini kendilerine yaptıkları yüz maskelerinden anlayabilmekteyiz. Müziğe de ilgisi bulunmaktadır bu kavmin.

Yaşadıkları Alanlarda Balinaların Nesli Tükenmektedir?

Grönland balinasının nesli tükenmesi tarihçesiyle ilgili detay verecek olursak 1700 yıllarında balina avcılığına gelen İngilizlerle karşılaşan Eskimolar av konusunda ticaret etmeye başladı ve Grönland balinası soyu tükenme tehlikesiyle karşılaşmıştır.

Yorum yapın