Güdü Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Güdü, daha çok psikoloji bilimine girmektedir. Peki güdü nedir? Çeşitleri nelerdir? Güdü kelimesinin anlamı, organizmanın istekli ya da isteksiz davranış biçimleri sergilemesine sebep olan uyarıcılardır.

Bahsettiğimiz güdü kelimesi genellikle, gereksinim anlamı ifade eder ve organizmanın gereksinimleri amacıyla kullanılır. Bu kelime ile eş anlam taşıyan bir diğer sözcük ise dürtüdür. Dürtü, organizmanın ne amaçla ve ne şekilde hareket edeceğini sağlayan bir yapıdır. İçeriden ve dışarıdan olmak üzere organizmaya uyarıcılar ulaşır. Bu uyarıcılar nedeni ile organizma harekete başlar ve davranış biçimi gerçekleşir. Bunun sonucunda oluşan davranışa ise motivasyon demekteyiz. Motive edilen davranışlar organizma üzerinden yerine getirilmezse, bu davranış organizmada gerginliğe neden olur. Güdülerin, iki türü bulunmaktadır; fizyolojik güdü ve sosyal güdü…

Fizyolojik Güdüler

Bu tür güdüler; cinsellik, annelik duygusu, zararlı maddeleri çeşitli şekillerde dışarıya atma, açlık, susuzluk, sıcaktan ve soğuktan kaçınma gibi güdüleri oluştururlar. Bu ihtiyaçların uygulanması için, güdüler organizmaya baskıda bulunur ve bu gereksinimler nedeniyle organizma davranışta bulunur.

Bu tarzdaki güdüler yaşayarak, tecrübe edilerek öğrenilmez. Fizyolojik güdüler insan oğlunun doğduğu andan itibaren var olur. Bazı güdüler fizyolojik bir nedene dayanır. Bu tür güdülere en iyi verebileceğimiz örnek, açlık ve susuzluk şeklindeki güdülerdir. Bu şekildeki güdüler hayvanlarda ve insanlarda çok farklı oluşur. Hayvanlarda fizyolojik güdülerin oluşumunda baş gösteren hormonlar çok daha fazla iken, insanlarda aksine çok daha azdır. Kısaca özetleyecek olursak; organizma, sahip olduğu bütün yetenekleri kullanmak ister.

Sosyal Güdüler

Bu tarzdaki güdüler, sonradan öğrenilme güdülerdir. Bu güdülerin daha çok toplum ile alakası vardır. Başarı, güven, saygı görme gibi güdüler kişisel tarzda ve toplumsal tarzda güdülerdir. Bu şekilde olan güdüler, sonradan öğrenildiği için toplumdan topluma geçişlerde çok farklılık gösterebilir. Sonradan öğrenilen bu tarz güdülerin çok büyük oranı sosyal güdülerdir. Tabii bunlara istinaden sonradan öğrenilmeyen sosyal gereksinimler de vardır. Bu tür gereksinimlere örnek olarak, başkalarıyla birlikte olma isteğini gösterebiliriz. Bazı sonradan öğrendiğimiz sosyal gereksinimler her insanda ortak olabiliyor. Bu gereksinimlere ise örnek olarak, toplu bir şekilde yaşama güdüsünü gösterebiliriz.

Yorum yapın