Günümüzdeki Sembollerin Anlamlarını Biliyor Musunuz?

Semboller, herhangi bir kavram, fenomen, fikir için geleneksel işaretlerdir. Semboller her zaman kendi başlarına bir anlam ifade etmezler ancak bir kişiyi gördüklerinde tehlikede olanı hemen anlayan birçok sembol vardır. Bazı semboller şunlardır:

1. Muhtemelen herkesin bildiği bir sembolle başlayalım. Bu sevginin sembolü olan Kalp. Bir kişi sevgisini ifade etmek istediğinde, sevdiği kişiye kalp şeklinde hediye verir veya düzenler. Ancak kalbin şeklinin insan kalbine benzemediğini garip bulmuyor musunuz? Peki bu sembol nasıl oluştu ? Bilinen bir versiyonu antik Yunan mitleriyle ilişkilidir. Üzüm asmaları çelengi şarap yapım tanrısı Dionysus’u kişileştirdi, üreme, sadakat, yeniden doğuşu sembolize etti ve genellikle düğün törenlerinde gelin ve damat için sundu. Çelenkteki asma şekli modern bir kalbin şekline benziyordu.

2. Birçok insan hayatta başarı elde etmek için şans yakalamak ister. Şans, başka bir şekilde dört yapraklı bir yonca ile ilişkilidir. İnsanlar, tesadüfen dört yapraklı bir yonca bulursa, bu onlara iyi şans getireceğine inanır. Yaprakların her birinin anlamları bile vardır: Birincisi umut, ikincisi inanç, üçüncüsü aşk, dördüncüsü şans. İrlanda’da yonca en popüler semboldür. Yonca 17 Mart’ta dünya çapında St. Patrick Günü’nde kutlanmaktadır. Büyük geçit törenleri yapılıyor, insanlar çeşitli yeşil kostümler giyiyorlar, eğlenceli danslar, performanslar ve kutlamalar organize ediyorlar. Örneğin Chicago’da nehir bile yeşile boyanmıştır.

3. Doğu kültürünün ve Feng Shui ile ilgilenen insanların uyumu takdir ediliyor. Yin ve Yang’ın kişideki uyum sembolü neredeyse tüm insanlar tarafından bilinir. Eski Çin mitolojisinde Yin-Yang, evrendeki karşıtların yaratıcı birliği anlamına gelir. Sonsuzluk görüntüsü olan ve dalgalı bir çizgi ile iki yarıya bölünen bir daire olarak tasvir edilir. Noktanın her yarısının içinde, parlak tarafta karanlık bir nokta vardır, karanlık tarafta bir ışık noktası, her birinin karşı başlangıcının taşıdığı anlamına gelir.

4. Zenginliğin maddi ve manevi türü vardır. Birine sahip olan başka birisine de sahip olmak istemektedir. En çok arzu edilen servetlerden biri, sembollerinden biri ağzında bozuk para tutan üç ayaklı bir kurbağadır Arzu edilen zenginliğin sembolü ağzında bozuk para tutan üç ayaklı kurbağa. Bu simge için anlatılan efsanelerden biri, eski Eski Çin mitolojisi, kurbağanın çok kötü bir yaratık olduğunu ve insanları öldürdüğünü söylüyor, Buda ona boyun eğdirdi ve cezalandırdı, bunun için insanlara getirdiği her kötülük için paralar tükürmelerine zorladı.

Yorum yapın