Her Kar Tanesinin Eşsiz Olduğu Doğru Mu?

Bir kar tanesinin şekli, su moleküllerinin bir atmosferik toz zerresinin etrafında toplanması ve bunu buza dönüştürmesinin bir sonucudur. Bu rastgele bir süre olduğundan ve değişen ısı ve buhar derecelerinde gerçekleştiğinden iki kar tanesinin birebir aynı olma olasılığı son derece düşüktür.

Bunun yanında, kar taneleri uzun, ince iğnelerden düz tabakalara kadar kırk civarında şekle sahiptir. Çoğu, su moleküllerinin
heksagon şeklinde dizilişini yansıtan geleneksel altı – yüzlü kar tanelerini oluşturur. Daha basit görünümlü tanelerin birbirlerine benzeme olasılıkları daha yüksektir. 1988 yılında Bulletin of the American Meteorological Society‘nin ( Amerikan Meteoroloji Topluluğu Bülteni ) haberine göre 1986 Kasım ayında Wisconsin üzerinde uçan bir araştırma gemisinde iki, birbirine çok benzeyen kar tanesi tespit edildi. Benim bildiğim kadarıyla bu, iki benzer kar tanesine en yakın örnektir.

Yorum yapın