Homojen ve Heterojen Nedir?

Fen ve matematik bilimlerinde yoğunlukla kullanılan homojen ve heterojen nedir kısaca bu iki terim hakkında örneklerle sizleri bilgilendireceğim.

Homojen Karışımlar Nedir ve Örnekler

Her tarafında aynı özelliği gösteren bütün birimleri aynı yapıda tek bir madde gibi gözüken karışımlar, aynı nitelikte olan demek aynı zamanda da çözeltilerde denmektedir. Bütün terimleri aynı derecede olan (çokterimli).

Homojen karışımlara örnek verecek olursak çeşme suyu, soluduğumuz hava, şekerli su, tuzlu su ve alkollü su gibi örnekler verilebilir.
Homojen ve heterojen bu iki terim tamamen bir birinin zıt anlamlısıdır.

Heterojen Karışımlar Nedir ve Örnekler

Ayrıcinsten, ayrı türden ve çok türden tanımlanan yapıları değişik maddelere sahip her noktasında aynı olmayan karışım ve maddelerin bir araya gelmesi dağılımına heterojen denir.

Örnek verecek olursak çamurlu su, ayran, süt ve toprak örnekleri verilebilir.

Heterojen ve homojen bir birine zıt terimlerdir örneğin suya şeker atıldığında su şekerle karışır tek bir madde gibi gözükür bu duruma homojen denir.

Bir örnekte heterojen hakkında verelim suya çamur atıldığında su bulanır ve çamur aşağı çöker suyun içinde farklı yapıda maddeler olduğu anlaşılır tek bir madde gibi gözükmez.

Yorum yapın