Hukukçunun Toplum İçindeki Görevi Nedir ?

Adaleti gerçekleştirmenin zorluğu , ancak bir o kadar da önemi , hukuku ve hukukçuyu da önemli kılmaktadır . Gerçeği ve adaleti bulmak , insanoğlu var olduğundan beri onun arayışının bir parçası , bir o kadar da varması zor bir amacı haline gelmiştir . Hukuk var olduğu toplumun aynasıdır , adalete ulaşmak için , insanın elindeki en önemli araçtır . Kısaca hukukçu , adalet amacına ulaşmak için hukuku uygulayandır .Adaletin insan ve toplum hayatındaki önemi , ancak bir o kadar da ona ulaşmanın zorluğu , hukukçuyu da önemli hale getirmiştir. Hukukla toplumu düzene sokar , yönetebilir ve adaleti sağlarız . Adaletin olmadığı bir yerde hiç bir şey varlığını sürdüremez .

Adalet , gerçeği bulmaya , aynı zamanda gerçeği doğru ve olduğu gibi anlamaya ihtiyaç duyar .Gerçeğin üstü kapatılmış ise adalet de gizlenmiş demektir .Fakat gerçekler bir gün bir şekilde ortaya çıkar , hiçbir gerçek sonsuza kadar gizlenemez . Ancak hukukçunun görevi , herhangi bir gün değil , gerektiği zamanda hukuk yoluyla gerçeği bulmak ve adaleti gerçekleştirmektir . Geç gelen adalet adalet değildir . Hukukta yanlışın telafisi hiç yoktur veyahut çok güçtür .

Hukukçu , sadece uyuşmazlık çıktığında kendini gösteren , uyuşmazlığa çözüm bulan bireyler olmamalıdır . Hukukçunun asıl görevlerinden biri de , uyuşmazlığın ortaya çıkmasına engel olmaya çalışmak , uyuşmazlıkları azaltmak , uyuşmazlık çıktıktan sonrada çatışmacı ortamdan çok daha çok çözüme yönelik en az zararla uyuşmazlığı çözmektir . Yani hukukçu önce koruyucu olmalı , sonra uzlaştırıcı, çözüme yaklaştırıcı .

Hukuk Fakültesi mezunu olmaktan , gerçekten de her mezun bireyi hukukçu yapmaz .Yukarıda belirttiğimiz ifadeler doğrultusunda bir hukukçuyu ; koruyucu , uzlaştırıcı , çözüme yaklaştırıcı , çatışmayı önleyici özellikleri gözetilerek değerlendirmek gerekir . Bu fonksiyonlar hukukçuyu topluma bağlar ; o toplumda yaşayan bireylerin hukuku kavramasına yardımcı olur , çatışmaların daha da seyrekleşmesini sağlar . Bu yüzden hukukçunun toplum üzerinde ki görevi az ardı edilemeyecek derecede büyüktür .

Yorum yapın