Hurda Toplamanın Faydaları

Yasa ve yönetmeliklerle kontrol altına alınan, atıkların toplanması ve imha edilmesi işi günümüzde çok önemli bir sanayi dalı olmuştur. Geçmişte hurdacı dendiğinde evdeki eski eşyaları alan kişi gelirdi. Günümüzde atıkların toplanması ve depolanması konusunda çeşitli yasalar vardır ve tüm çalışmalar bu yasalar çerçevesinde yürütülür. Atıkların toplanması ve geniş alanlarda depolanması ciddi bir sorundur. Ülkelerin kanunlar ile hükümlere bağladığı atık yönetiminin asıl amacı, geri toplanan malzemelerin başka amaçlarla tekrar kullanımının sağlanmasıdır. Atıkların toprak, hava ve su üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde yok edilmesi çok önemli bir konudur.

Çevre ve atık yönetimi en çok hurda ve hurdalık sektörünü ilgilendiren konudur. Kullanılamayacak hale gelmiş eski eşyalar hurda olarak nitelendirilir. İzmir hurda evinizde veya işyerinizde bulunan eski eşya ve malzemeleri yerinden alır ve tekrar sisteme kazandırır. Hurdacılık işi geri kazanım sistemin ilk basamağıdır. Dünya üzerindeki alanlar çok büyük olsa da kullanılmayan malzemelerin tasnif işlemi için ayrılan alanlar her geçen gün azalmaktadır. Dünyada yer alan kaynaklar sınırlıdır ve dikkatli kullanılmadıklarında yok olmaya mahkûmdurlar. Bu durum tüm insanları ilgilendiren büyük bir sorundur.

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede atıkların geri kazanılmasını zorunludur. Maddi değeri olan veya olmayan tüm ürünlerin toplanması için çok kapsamlı kanunlar vardır. Geri kazanım ile tekrar kullanılan malzemeler sayesinde enerjiden de büyük ölçüde tasarruf sağlanması mümkündür.

Yorum yapın