Hz. Süleyman ve Mührü Nedir?

Hz. Süleyman ve Mührü; Hz. Süleyman, İsrail Krallığı’nın 2. kralı olan Davut ile Batşeba’nın oğlu ve aynı zamanda İsrail Krallığı’nın üçüncü kralıdır. Kudüs ilindeki büyük tapınağı inşa eden peygamberdir. Hz. Süleyman’ın kral olduğu yıllar ise milattan önce 970 – 928 yıllarında olduğu kabul edilmektedir. İsrailoğulları’nın büyük icraatler yapmış hükümdarı ve peygamberidir.

İslam dünyasında ise Hz. Süleyman’nın hayvanlara, cinlere ve rüzgara hakim olduğu ifade edilmektedir. Hz. Süleyman’nın yeşil yakuttan yüzüğünün cennetten getirildiği rivayetler arasında yer almaktadır.

Hz. Süleyman’ın mührü ise altı köşeli bir yıldızı içeren mühürdür. Her ne kadar bazı kesimler tarafından bunun İsrail’i sembolize eden bir mühür olduğu düşünülse de manasının o anlama gelmediği söylenmektedir. Bu mühür Yahudiler tarafından ise “Davud Yıldızı” olarak betimlenmektedir. Ülkemizde ise Mühr-ü Süleyman olarak da adlandırılmaktadır.

Mührün altı kenarı ve altı köşesi vardır. İç içe geçmiş olan iki üçgenin yanında oluşmuş şeklin yanında ise sekiz köşe ve sekiz kenar bulunmaktadır. Mührün tarihçesi ise; Bir gün Cebrail’in Davud peygambere yüzük ve on adet soru ile gelip bu soruyu Davut peygamberin çocuklarına sormasını istemesi ve on soruya da doğru cevap veren oğluna bu yüzüğü vermesini istemesidir.

Davud Peygamber ise büyük oğlundan başlamak üzere tüm çocuklarına soruları sormuştur. Çocukları ise sorulara doğru cevap verememiştir. Bunun üzerinde Davud Peygamber, en küçük çocuğu olan Süleyman’ı çağırıp soruları ona sormuştur ve Hz. Süleyman ise tüm sorulara doğru cevap vermiştir. Böylece Davut Peygamber kalkıp yüzüğü en küçük oğlu olan Hz. Süleyman’a vermiştir.

Rivayetlere göre Hz. Süleyman’ın mühürlü bu yüzüğü sayesinde insan dışındaki cinler, hayvanlar gibi yaşayan varlıklara bunun yanı sıra tabiat unsurlarına ve nesnelere de hükmettiği söylenmektedir.

Yorum yapın