İnanç Nedir?

İnsanlık tarihinin en önemli ve ilginç konularından birisi olduğuna şüphe yok. İnsan guruplarının bir anlam arayışı sonucunda ulaştıkları ve çoğunlukla gündelik bilgi aracılığıyla aktardıkları kültürel bir faaliyettir. İnanç insan tarafından beşeri bir biçimde oluşturulmasına karşın, insanların üzerinde, onların yaşamlarını etkileme kudretine ulaşmış bir mefhumdur.

Inanç Farklı Toplumlarda Ne Şekilde Görülür?

Farklı topluluklarda faklı biçimlerde görülmektedir. Anlaşılacağı üzere birbirinden farklı inanışlar ve inanç biçimleri söz konusudur. Bu da bize gösteriyor ki inanç meselesi aslında kültürel bir meseledir. Yaygın kanıda olduğu üzere bu kavramı maneviyata indirgemek konunun özünü sınırlandırmak anlamına gelir. Örneğin Ortodoksluk ve Protestanlık arasında kutsallar bağlamı ele alındığında pek fark yok iken farkı kültür yaratmaktadır.

Yorum yapın