İnisiyatif Yönetimi Eğitimi Nedir?

İnisiyatif Fransızca bir kelimedir. İnitiavite olarak Fransız sözlüğünde yer alan inisiyatif kelimesi öncelik girişimde bulunma anlamı taşımaktadır. Bir konu hakkında karar verilmesi gerekirse belirli kalıplara bakmaksızın içindeki duruma göre esnek karar verebilme ihtimali inisiyatif için en öncelikli kuraldır.

İnisiyatifte öncelikli olarak karar verme yetisine sahip olmak başlı başına şarttır. İnisiyatif olaylara geniş bakış açısıyla baka bilme şartını taşımaktadır. Karar verme mekanizmasına sahip olan kişi geçmişte yaşanan standart karar vericiler dışına çıkarak olayın durumuna göre başlı başına düşünerek olay akışını sağlamaktadır. İnisiyatif sayesinde negatif bakış açısından pozitif bakış açısına geçiş söz konusu olmaktadır. İnisiyatif Yönetimi Eğitimi amacı yöneticilerin bakış açılarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Geçmişte yaşanılan tecrübelerin yönetim adına başlı başına genel bir kural olması klişesini ortadan kaldırır.

İnisiyatif Yönetimi Eğitimi sırasında kişiler farkındalıklarının artması amacıyla testlere tabi tutulmaktadır. İnisiyatif Yönetimi Eğitimi yönetici vasfında olan kişilerin egolarının törpülenmesi adına verilmesi gereken en önemli eğitimler arasındadır. Çünkü inisiyatif sahibi kişiler yaşanılan olaylara tek bir bakış açısıyla bakmamakta verilecekleri kararlarda olayların akışını değiştirmektedir.

İnisiyatif Yönetimi Eğitimi eğitime katılan kişilere sorumluluklarının kendileri tarafından alındığı bilincini aşılamaktadır. İnisiyatifte tek amaç sorumluluğun kimse tarafından verilmediğini bilmektir. Ortada bulunan herhangi bir konuyla ilgili direk olarak kendi yetkilendirmemizi kendimizin yaptığını bilmek iş tanımımızı kendimizin oluşturduğu bilmek inisiyatif için başlı başına bir kuraldır.

Yorum yapın